Skip to content

Huwelijkspastoraat voor gemengde stellen

Claude en Corina Mushikangondo geven al jaren trainingen over pastoraat aan interculturele stellen en trainingen voor mensen in een cultureel gemengde relatie. Samen met ICP bieden zij de trainingen nu in een nieuwe vorm aan, waarin beide groepen samen getraind worden.

Wat?

De nieuwe vorm die we aanbieden wordt kort toegelicht in dit artikel. We zijn het concept aan het ontwikkelen, dus vraag ons om meer info voor de details van de training via office@icpnetwork.nl

Wie en hoe?

De training is bedoeld voor pastoraal medewerkers en interculturele stellen tegelijkertijd. De training bestaat uit twee sessies op locatie. De locatie wordt bepaald in overleg met alle deelnemers.

Ervaringen van anderen

Lees hoe anderen deze training hebben ervaren en wat zij ervan geleerd hebben.
Ontdek wat deze training voor jou kan betekenen.

"Dit heeft enorm geholpen! Vooral door het delen van veel know-how en ervaring. Er werd veel meer geboden dan alleen antwoord op mijn leervragen."
Jos Slager
Voorganger van ICF Delft
"We raden deze training aan, aan iedereen die interculturele stellen counselt! We dachten dat we alles al wel wisten uit eigen ervaring, maar deze training had voor ons beslist een toegevoegde waarde."
Nicci en Stephen Overduin
Voorgangers Kerk van de Nazarener Rotterdam en zelf een intercultureel stel

Waar en wanneer?

De nieuwe vorm van training wordt op aanvraag aangeboden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de training als gemeente op locatie te ontvangen. Datum en locatie vinden in overleg plaats.