Skip to content

Onze visie

ICP weet zich geroepen voor het kleurrijke Koninkrijk van God in multicultureel Nederland en bouwt daarom mee aan nieuwe, interculturele geloofsgemeenschappen via een trainingscentrum, kennisbank en netwerk van kerken.

Nederland wordt veelkleuriger

Het aantal mensen met een migratieachtergrond neemt volgens prognoses van het CBS toe. In 2019 waren er 4.2 miljoen mensen van 200 verschillende nationaliteiten in Nederland, een kwart van de bevolking. In 2060 stijgt het aantal naar 7.6 miljoen, oftewel 39% van de bevolking. Onder hen zijn nu al een miljoen moslims en evenzoveel migrantenchristenen.

Spanningen en kansen

Niet alleen de spanningen nemen toe in de samenleving, ook de kansen voor het Koninkrijk van God worden groter. Volgelingen van Jezus kunnen als vredestichters aan de slag. Ze gaan in de voetsporen van een vluchteling die oproept tot het verwelkomen van vreemdelingen en zelfs het liefhebben van vijanden.

Er is veel te ontdekken

De kerk wordt geroepen tot grenzeloos getuigen in woord en daad. Er zijn enorm veel missionaire kansen. Ieder mens wil gezien, gekend en geliefd zijn. Juist bij nieuwe Nederlanders is daaraan een sterke behoefte. Bovendien valt er in theologisch opzicht veel te ontdekken; het is immers samen met alle heiligen dat we in staat zijn om Gods liefde te kennen. We kunnen groeien in verscheiden eenheid. De kerk heeft iets te geven én mag ontvangen.

Stel je eens voor …

… dat er in elke grote stad een plek is waar medelanders en Nederlanders elkaar regelmatig ontmoeten. Waar ze samen zingen, bidden, vieren, lachen, leren. Waar eenzaamheid plaats maakt voor medeleven. Waar volken vrede en verzoening vinden. Waar een netwerk van diepgaande en zinvolle relaties ontstaat. Waar taal wordt geoefend, cultuur wordt geproefd en feest wordt gevierd. Waar je mag zijn wie je bent en in de diversiteit eenheid ervaart dankzij Jezus die God en mensen met elkaar verzoent.

Een zegen voor Nederland

Dat zal een zegen zijn voor de kerk, die de Heer op een nieuwe manier leert kennen. Het zal vrede brengen in de Nederlandse samenleving waar behoefte is aan harmonie. En het zal effect hebben op een hele wereld aan contacten met familie en vrienden buitenslands, want reken maar dat dit goede nieuws wordt doorverteld!

Dus …

… als ICP gaan we ervoor: we stimuleren en steunen interculturele gemeenschapsvorming. In elke buurt of stad waar meer dan 10.000 mensen met een migratieachtergrond wonen zien we een interculturele kerk ontstaan. Het gaat om 400 kerken in 75 Nederlandse plaatsen en dat aantal zal in de komende veertig jaar groeien naar ruim 700 interculturele kerken.

Kennismaken?

Neem gerust contact met ons op.