Skip to content

ANBI

Stichting Intercultural Church Plants wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ICP zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Hieronder vindt u alle voor ANBI relevante gegevens.

Algemeen

Stichting Intercultural Church Plants (ICP)
Lange Hilleweg 208
3073BX Rotterdam
RSIN: 818106347
KvK: 24416479

Statutaire doelstelling

Het op basis van het christelijk geloof toerusten van (indien mogelijk) bestaande kerken bij het stichten van interculturele gemeenten en het ondersteunen van bestaande projecten en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Beppie Wessels, voorzitter
Rick Wan, algemeen bestuurslid
Hans Wulffraat, secretaris

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting ICP Nederland had in 2022 twee directieleden, drie medewerkers en drie vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan

Het meerjarenplan is hier te downloaden: Visiedocument ICP 2019-2025

Standaardformulier ANBI 2021

Het standaardformulier is hier te downloaden: Standaardformulier ANBI 2022

 

Verslaglegging

Inhoudelijk jaarverslag 2023: Jaarverslag ICP 2023

Inhoudelijk jaarverslag 2022: Jaarverslag ICP 2022 en financieel jaarverslag: Financieel jaarverslag ICP 2022

Inhoudelijk jaarverslag 2021: Jaarverslag ICP 2021 en financieel verslag: Financieel verslag 2021 – Stichting ICP

Inhoudelijk jaarverslag 2020: Jaarverslag ICP 2020 en financieel verslag: Financieel verslag 2020 – Stichting ICP

Inhoudelijk jaarverslag 2019: Jaarverslag ICP 2019 en financieel verslag: Financieel verslag 2019 – Stichting ICP

Inhoudelijk jaarverslag 2018: Jaarverslag ICP 2018 en financieel verslag: Financieel verslag 2018 – Stichting ICP

Inhoudelijk jaarverslag 2017: Jaarverslag ICP 2017 en financieel verslag: Financieel verslag 2017 – Stichting ICP

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op.