Skip to content

Netwerk

Intercultureel kerk-zijn is iets dat je wilt ervaren, niet alleen als lokale geloofsgemeenschap, maar in verbondenheid met het gehele lichaam van Christus. ICP organiseert netwerkdagen. We komen ook graag naar de lokale gemeenten toe.

Netwerkdagen

Tijdens de netwerkdagen van ICP ontmoeten we elkaar. Om ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen en inspireren. Om samen te bidden en te groeien. Ontmoeting en connectie staan centraal. Meestal worden de netwerkdagen rond een specifiek thema georganiseerd, met deskundige sprekers, diverse workshops en natuurlijk ook aanbidding en interactie.

(S)preekbeurten

Zoek je naar inspirerend bijbels onderwijs voor de kerk die zich (verder) wil verdiepen in interculturele gemeenteopbouw? Dan kun je dat laten weten aan ICP. Naast sprekers uit het eigen team is er een database van mensen die beschikbaar zijn voor een spreekbeurt of preek in de lokale kerk.

Themadagen

ICP wil op ieder onderdeel van kerk-zijn beschikbaar zijn voor advies en begeleiding. Speciaal voor het netwerk worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd die een specifieke onderdeel of thema behandelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de Songs2Serve Trainingsdag over interculturele aanbidding. 
Zijn er thema’s of onderdelen van kerk-zijn waarover jouw kerk meer zou willen leren of ervaren? Laat ons dat dan weten!

Een andere vraag?

Neem gerust contact op.