Discipelen maken | Les 3: Drie sleutels

Jezus maakt in zijn laatste op aarde uitgesproken woorden niet alleen duidelijk waartoe we geroepen zijn, maar ook hoe we dat moeten doen, discipelen maken. In deze les gaan we voortborduren op les 2 met de praktische invulling van die opdracht.

Waarom deze les?

Alhoewel discipelschap geen stappenplan is of een een succesformule, willen we je wel handvatten meegeven die je op weg kunnen helpen. Je krijgt drie algemene sleutels aangereikt waarmee je aan de slag kan om dit in jouw context dit vorm te geven.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? We gaan liefdevol evalueren.
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen.
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.

Discipelen maken | Les 2: Gaan, Dopen, Leren

Jezus maakt in zijn laatste op aarde uitgesproken woorden niet alleen duidelijk waartoe we geroepen zijn, maar ook hoe we dat moeten doen, discipelen maken. In deze les gaan we aan de slag met de praktische invulling van die opdracht.

Waarom deze les?

Over discipelschap wordt veel geschreven, maar het gaat erom dat we het in praktijk brengen. Hoe je dat doet, dat is nog niet zo makkelijk. In deze les willen we elkaar stimuleren om op ontdekkingstocht te gaan. We zijn allereerst zelf leerlingen die steeds weer nieuwe wegen ontdekken achter de Meester aan. Dat doen we samen als gemeenschap. Het onderstaande materiaal kan je daarbij helpen.

Wat gaan we doen? 

In deze les gaan we aan de slag met de drie onvoltooide deelwoorden die volgen op het zendingsbevel om discipelen te maken. Je doet dat ‘gaande’, ‘dopende’ en ‘lerende’ onderhouden wat Jezus heeft geboden. Die drie woorden vatten de strategie samen die Jezus zijn leerlingen voorhield. Wij gaan ermee oefenen.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? We gaan liefdevol evalueren.
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen.
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.

Discipelen maken | Les 1: Leerling zijn

In Matteus 28:18-20 vinden we bekende woorden van Jezus over het maken van discipelen, maar wat betekenen ze in de praktijk van onze pioniersplekken en de kerk? We staan in de komende lessen stil bij het zogenaamde ‘zendingsbevel’. 

Waarom deze les?

Discipelschap (het thema van weekend 2) zou je het kloppende hart van de kerk kunnen noemen. Op missie gaan (waarover we in weekend 1 spraken) loopt daarop uit; Jezus begint zijn oproept om discipelen maken met “ga erop uit”. En leiderschap (waarover we in weekend 3 spreken) komt eruit voort; je kunt niet voorop gaan als je zelf geen leerling bent. Van voren een schaap die de Herder volgt; van achteren een herder die anderen meeneemt. Het gaat erom dat we vermenigvuldigen (daarover gaat weekend 4); we zijn zelf discipelen die anderen tot discipelen maken, die zelf ook weer discipelen zijn en maken, enzovoorts. Omdat discipelschap zo’n centraal thema is, staan we er in de komende lessen bij stil.  

Wat gaan we doen? 

In deze les denken we na over het zijn van een discipel. We letten op wat dat is en hoe je het bent, persoonlijk en als team. In de volgende lessen gaan we dieper in op het doen; hoe je discipelen maakt. 

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? We gaan liefdevol evalueren.
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen.
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.