Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Deelname op aanvraag

Jezus maakt in zijn laatste op aarde uitgesproken woorden niet alleen duidelijk waartoe we geroepen zijn, maar ook hoe we dat moeten doen, discipelen maken. In deze les gaan we aan de slag met de praktische invulling van die opdracht.

Waarom deze les?

Over discipelschap wordt veel geschreven, maar het gaat erom dat we het in praktijk brengen. Hoe je dat doet, dat is nog niet zo makkelijk. In deze les willen we elkaar stimuleren om op ontdekkingstocht te gaan. We zijn allereerst zelf leerlingen die steeds weer nieuwe wegen ontdekken achter de Meester aan. Dat doen we samen als gemeenschap. Het onderstaande materiaal kan je daarbij helpen.

Wat gaan we doen? 

In deze les gaan we aan de slag met de drie onvoltooide deelwoorden die volgen op het zendingsbevel om discipelen te maken. Je doet dat ‘gaande’, ‘dopende’ en ‘lerende’ onderhouden wat Jezus heeft geboden. Die drie woorden vatten de strategie samen die Jezus zijn leerlingen voorhield. Wij gaan ermee oefenen.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? We gaan liefdevol evalueren.
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen.
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.