Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Jezus maakt in zijn laatste op aarde uitgesproken woorden niet alleen duidelijk waartoe we geroepen zijn, maar ook hoe we dat moeten doen, discipelen maken. In deze les gaan we voortborduren op les 2 met de praktische invulling van die opdracht.

Waarom deze les?

Alhoewel discipelschap geen stappenplan is of een een succesformule, willen we je wel handvatten meegeven die je op weg kunnen helpen. Je krijgt drie algemene sleutels aangereikt waarmee je aan de slag kan om dit in jouw context dit vorm te geven.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? We gaan liefdevol evalueren.
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen.
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.