Skip to content
1 oktober 2023

Thema Inspiratiedag toegelicht

Als God het wil houden we op 11 november 2023 opnieuw de jaarlijkse ICP inspiratiedag, deze keer rond het thema Gracism – groeien in gelijkwaardigheid. Het wordt een boeiende bijeenkomst voor alle leiders in de kerk; niet alleen pastors en pioniers, maar ook oudsten en diakenen, jeugdwerkers en sprekers zijn meer dan welkom. Zeg het voort …

Gracism is als term bedacht door David A. Anderson, een Amerikaanse voorganger en auteur. Hij combineert twee woorden: grace en racism. Racisme kennen we als het negatief beoordelen van de ander op basis van afkomst. Grace kan vertaald worden als genade. Gracism is positieve genegenheid (favour) verlenen aan andere mensen, ongeacht en soms vanwege hun kleur, klasse of cultuur.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas ontdekken we in onszelf en bij anderen allerlei vormen van weerstand, vooroordeel en discriminatie. Waar komt dat toch vandaan en vooral: hoe komen we er vanaf? De ondertitel van het boek Gracism luidt: The art of inclusion. Inclusief denken is een kunst die om oefening vraagt.

Wat dat betreft zijn interculturele kerken prachtige plaatsen. In een spanningsvolle samenleving vormen zij veilige havens om Gods genade in praktijk te brengen. Juist daar wordt veelkleurige wijsheid zichtbaar (Efeze 3:10). Wees dus niet ontmoedigd, maar blijf elkaar aansporen tot liefhebben over culturele grenzen heen, zodat we groeien in gelijkwaardigheid als echte gracists.

Kom naar de ICP Inspiratiedag op 11 november in Veenendaal en laat je inspireren, verfrissen en aanmoedigen!