Skip to content
11 juni 2024

Tyndale en ICP leren elkaar kennen

ICP en Tyndale Theological Seminary zijn de eerste gesprekken gestart waarin toenadering wordt gezocht en toegewerkt wordt naar samenwerking. Tyndale is een internationaal instituut, gevestigd in de regio Amsterdam, waar predikanten en zendelingen worden opgeleid. Hiervoor zoekt Tyndale ook naar (Engelstalige) stageplekken en ministry opportunities voor hun studenten. Binnen ons ICP-netwerk zoeken we naar plekken waar deze studenten wellicht kunnen dienen.

Afgelopen zaterdag 8 juni werd de graduation ceremony van Tyndale gehouden. Het was een mooi moment waar we de vruchten van deze prachtige opleiding mochten zien. Voor ‘high potential leaders’ binnen ons ICP-netwerk die wellicht een theologische opleiding in het Engels overwegen, is Tyndale zeker een goede optie. Over eventuele financiering van de opleiding en verdere details, kan ook gepraat worden.

Schrijf ons gerust als je iemand in jouw gemeente hebt die hier wellicht bij gebaat is. Laat het ook weten als je ruimte hebt voor Engelssprekende stagiaires.

Stuur een email naar office@icpnetwork.nl