Skip to content
1 maart 2023

Toerustingsdag ‘Laat de volken U loven’

De Grote Opdracht is toevertrouwd aan de gemeente. Een prachtige missie, maar in de praktijk soms niet eenvoudig…

Op vrijdag 24 maart organiseert ‘Hart voor de gemeente’ een studie-/toerustingsdag om samen na te denken over de gemeente als Gods instrument om Zijn glorie over de aarde te verspreiden. ‘Hart voor de gemeente’ is, als onderdeel van Hebron Missie, een platform dat geestelijk leiders wil laten ontmoeten, bemoedigen en toerusten. 

Veel gemeenteleiders worstelen ermee om de Grote Opdracht onderdeel te maken van het gemeente-DNA. Tijdens deze studiedag in Amerongen gaan we terug naar het grote doel van zending en evangelisatie: aanbidding van God. 

In de ochtend zullen er 2 lezingen zijn. Deze worden verzorgd door Thijs van Reijn (kerkplanter) en Dr. Marten Visser (GlobalRize). In de middag worden er een viertal workshops aangeboden: 

De status van de Grote Opdracht – Harry Lukens (OMF)
De zendeling, de gemeente en de zendingsorganisatie – Keest Postma (ECM)
De Grote Opdracht dichtbij – Hans Euser (ICF)
Jonathan Edwards en de Grote Opdracht – Bert van Maaswaal (theoloog en voormalig kerkplanter) 

Wil je meer info of aanmelden voor deze inspirerende dag? Check de website van Hart voor de gemeente en meld je daar aan.