Skip to content
23 maart 2023

Terugblik Netwerkochtend Utrecht

Speelt racisme een rol in onze interculturele kerken? Wat geloven wij hierover en hoe kunnen we ermee omgaan?

Met een prachtige groep voorgangers en pioniers, een gevoelig thema, een heerlijke lunch en diepe gesprekken was de ICP netwerkochtend op 17 maart weer een pareltje.

Paul Hagayi was aanwezig om ons in een tijd van aanbidding te leiden. Hans Euser en Godwin Arhin namen ons mee in een verhaal over eenheid in diversiteit, over ongelijkwaardigheid op verborgen plekken en over handvatten voor een probleem waar de hele wereld mee te kampen heeft – Racisme en discriminatie, ook in de kerk.

Godwin heeft zijn persoonlijke verhaal met ons gedeeld. Als man met een gekleurde huid, als vader van blanke pleegkinderen, als werknemer en als kerklid heeft hij veel te vertellen over de ongelijkwaardigheid die er leeft in onze systemen, en soms in onze persoonlijke patronen.

Bewustzijn en begrip zijn belangrijke stappen in een proces naar eenheid in diversiteit. Maar daar blijft het niet bij. We willen groeien en veranderen. We willen als interculturele kerk in Nederland een plek bieden aan mensen van alle volken. En dan komen we een aantal uitdagingen tegen. Hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we doen?

ICP ontwikkelt gespreksmateriaal voor kleine groepen rondom het thema ‘Racisme en de Kerk’. Godwin werkt hier ook aan mee. Tijdens de pinksterconferentie van Opwekking zullen we het materiaal lanceren en mogen we de bezoekers van de conferentie meenemen in dit verhaal.

In Utrecht tijdens de Netwerkochtend hebben we in kleine groepen gesproken met elkaar over dit onderwerp. We hebben gebrainstormd en nieuwe inzichten met elkaar gedeeld. We zijn dankbaar voor de stem van de voorgangers en pioniers. Dankbaar dat we samen een netwerk vormen dat een gedeelde missie heeft en steeds sterker groeit naar de eenheid die God voor Zijn kerk voor ogen heeft.

Wil je meer weten over het project rond Racisme en de kerk? Neem dan contact met ons op.

We willen je van harte uitnodigen om 17 juni in je agenda vrij te houden. Dan organiseren we de ICP Netwerkdag voor het hele netwerk en gaan we met elkaar verder in op dit belangrijke onderwerp.

Meer informatie over deze dag volgt zo spoedig mogelijk. Houd de website in de gaten.