Skip to content
6 maart 2024

Samenwerking Micha Nederland en ICP

Micha Nederland en ICP gaan samenwerken om thema’s als gelijkwaardigheid en inclusie in kerken bespreekbaar te maken.

In 2023 heeft ICP ‘Meer kleur in de kerk’ gelanceerd; gratis interactief materiaal voor kleine groepen over de thema’s racisme, diversiteit en verzoening. Bekijk hier de website en download het gratis materiaal.

Naar aanleiding van dit project hebben Micha Nederland en ICP in januari 2024 besloten om samen op te trekken in deze gezamenlijke missie: Hoe kunnen we het gesprek over sociale gerechtigheid kerk-breed aangaan?

Als kerken kunnen we veel betekenen in onze samenleving. We kunnen op allerlei manieren een getuige zijn van Christus en Zijn boodschap uitdragen, niet alleen met woorden maar juist ook met onze daden. Sociale gerechtigheid is een thema dat ons als ‘kerk van vandaag’ uitdaagt om onze plek in te nemen, ons hart en geloof praktisch uit te leven en een verschil te maken in de wereld, dichtbij en ver weg.

We geloven in ‘samen’ en zijn heel verwachtingsvol over de vruchten die deze samenwerking met Micha Nederland zal voortbrengen.

Meer weten over Micha Nederland? Bekijk de website…

Meer weten over ‘Meer kleur in de kerk’? Bekijk hier een korte info-video.