Skip to content
21 februari 2022

Nieuw bij ICP: Bijbelstudie voor anderstaligen. Waarom?

We zijn met iets nieuws bezig bij ICP. In het voorjaar willen we een Bijbelstudieprogramma voor anderstaligen te starten op diverse plekken in Nederland.

We zijn met iets nieuws bezig bij ICP. In het voorjaar willen we een Bijbelstudieprogramma voor anderstaligen te starten op diverse plekken in Nederland. Eszter Bruinings leidt al jaren groepen voor anderstaligen en weet uit eigen ervaring wat het bestaan van zo’n groep kan betekenen in het leven van onze anderstalige broers en zussen en medelanders. 

Is dat nou echt nodig? Weer een groep er bij, weer een ander plekje waar gelovigen samenkomen. Is er in de Nederlandse kerk geen mogelijkheid voor anderstalige gelovigen om Bijbelonderwijs te ontvangen? 

Waarom zouden we een Bijbelstudie voor anderstaligen willen organiseren? Lees verder om hier antwoord op te krijgen. Vanuit het hart van een immigrant en vanuit de ervaringen uit de praktijk van het leven in Nederland. Het gaat dieper en verder dan je in eerste instantie zou denken… 

Het verhaal van Eszter 

…Ik kan me de tijd nog heel goed herinneren, toen ik naar Nederland kwam. In de gemeente, waar iedereen mijn Nederlandse man kende, voelde ik mij welkom en geliefd. De mensen waren heel aardig en ze deden hun best om met mij in het Duits te praten. Ruim een jaar later zijn wij overgegaan naar een andere kerk waar mijn man ook niemand kende. Ik ging naar de kerkdiensten en naar verschillende kerkelijke activiteiten, maar ik voelde mij nog nooit zo eenzaam dan in Nederland onder christenen. 

Wat was ik blij geweest als toen een Bijbelstudiegroep bestond voor anderstaligen! Een groep, waar iedereen zich welkom en thuis, gezien en gehoord mocht voelen, ongeacht op welk niveau hij of zij de Nederlandse taal beheerst. Een groep, waar ik ook iets begrijpen kon en in eenvoudig Nederlands Bijbelstudie kon doen met anderen. Maar zo’n groep bestond helaas niet. 

Hoe blijf ik staande 

Veel migranten, nieuwe statushouders wonen verspreid in het land waar geen christelijke activiteiten worden georganiseerd in hun eigen taal. Ze spreken geen of niet voldoende Nederlands, maar ze spreken vaak ook geen Engels, dus een preek met Engelse vertaling kunnen ze ook niet verstaan. Veel mensen, ook met andere godsdienstige achtergronden, hebben veel vragen over het christelijk geloof. Ze zoeken verdieping in het geloof, in Bijbelkennis of in de Nederlandse taal. Ze zoeken houvast om staande te kunnen blijven in hun moeilijke situatie. Velen missen hun familie, vrienden, de kerk die ze in hun land achtergelaten hebben. 

Samen zijn we sterker 

In een kerk waar je niets of weinig begrijpt en je niet begrepen wordt, is het moeilijk om jouw vragen te kunnen stellen en geestelijk te volharden. Het is niet gemakkelijk om alleen christen te zijn. Hout brandt samen het langst en zorgt samen voor veel warmte en licht. Wanneer er een stuk brandend hout uit het vuur gehaald wordt, dooft het sneller uit. Zo is het ook met ons, anderstalige christenen. Als door de taalbarrières in de kerken ons geloof niet voldoende gevoed wordt, dooft het vuur in ons sneller uit. Wij hebben elkaar nodig, wij hebben een plaats nodig, waar wij elkaar ontmoeten en helpen en er voor elkaar zijn om het geloof in Jezus vast te kunnen houden. 

Een plaats voor ons 

Een plaats waar wij kunnen groeien in het kennen van God en in de relatie met Jezus maar ook in Bijbelkennis. Een plaats waar wij op een begrijpelijke manier uitleg kunnen krijgen van een Bijbelgedeelte en met elkaar in gesprek kunnen gaan over hoe wij de Bijbelse boodschap toe kunnen passen op ons dagelijks leven. Een plaats waar er ruimte is om te ontvangen maar ook om te delen en om vragen te kunnen stellen als iemand iets niet begrijpt. 

Gemeenschap en inburgering 

Door de Bijbelstudies en gesprekken wordt ook de Nederlandse taal geoefend en verbeterd waardoor op den duur Nederlandstalige preken begrijpelijker worden en de deelnemers gemakkelijker in het Nederlands met anderen in gesprek durven te gaan en getuigen van hun geloof. Tegenwoordig kunnen wij via internet naar kerkdiensten luisteren in onze eigen taal maar dat helpt ons niet om beter Nederlands te leren en dat is ook belangrijk om je thuis te gaan voelen. Bovendien kunnen wij via internet niet zo direct vragen stellen en wij missen de gemeenschap met elkaar. 

Ons verlangen 

Eszter is gemotiveerd, mede door haar eigen ervaring: Het is belangrijk, dat overal in het land Bijbelstudiegroepen voor anderstaligen ontstaan en dat deze groepen plaatsen worden, waar iedereen enthousiast komt, gezien en gehoord wordt, vreugde en verdriet deelt, vurig voor en met elkaar bidt… waar wij kracht ontvangen en waar nieuwe hoop geboren wordt… ondanks dat in onze, vaak heel moeilijke situatie (nog) niets veranderd is. Door veel met elkaar te delen krijgen wij ook meer inzicht in elkaars culturen en meer begrip voor elkaar.  Lied 404 uit de Opwekkingsbundel geeft een passend antwoord, waarom het belangrijk is om een Bijbelstudiegroep voor anderstaligen te organiseren: “…Mensen wachten, harten smachten, naar een liefde die verwarmt… De liefde roept… om hen die vallen, hen die wank´len, op te vangen in Zijn naam. Laat de vlam weer branden… laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur…” 

Meer info 

Ben je geïnteresseerd in het project ‘Bijbelstudie voor anderstaligen’ en wil je alvast meer informatie? Mail ons dan gerust. We praten je graag bij. office@icpnetwork.nl