Skip to content
24 juni 2022

Intervisie, hoe en wat?

Samen delen, samen groeien. En nieuwe dingen leren. Elkaar bemoedigen, maar ook uitgedaagd worden om verder te kijken en groter te dromen.

ICP-connected biedt intervisie onder leiding van een ICP-coördinator. Afgelopen periode zijn we met een aantal intervisiegroepen op pad geweest en we zien uit naar een nieuwe ronde in het aankomende seizoen. 
Hoe ziet dat eruit en wat kun je verwachten? Lees snel verder. 

ICP-connected: intervisie 2022/2023 

Dit seizoen faciliteren we opnieuw vanuit ICP verschillende intervisiegroepen onder leiding van betrokken en ervaren coördinatoren. In de kleine groepen is voldoende veiligheid en deskundigheid om uitgebreid door te praten over specifieke casussen. 

Voor wie? 

De intervisie is bedoeld voor kerkplanters, pioniers en pastors uit het ICP-netwerk. We stellen groepen samen van 5-8 personen. 

Door wie? 

De intervisie wordt geleid door ervaren mensen, elk op hun eigen gebied. 

  • Coen Legemaate is pastor van de ICF in Rotterdam Zuid en heeft vele jaren ervaring met interculturele gemeenteopbouw. 
  • Rien van der Toorn is als trainer al vele jaren betrokken bij het ICP-netwerk en is deskundig op het gebied van interculturele vraagstukken. 
  • Beppie Wessels, bestuursvoorzitter van ICP, stond aan de wieg van ICF Veenendaal, heeft veel ervaring als pastoraal werker en is voorganger van de Havenkerk in Den Haag. 

Met welk doel? 

Het doel van de intervisie is samen leren en groeien in karakter en vaardigheden. Elke intervisiebegeleider heeft ervaring op specifieke aandachtsgebieden, maar tegelijkertijd ook een heel breed zicht op interculturele gemeenteopbouw. Iedere deelnemer kan persoonlijke casussen aandragen en samen met de groep groeien in inzicht. En ook belangrijk: gevoelige issues zijn veilig om te bespreken en een belangrijk doel van deze intervisie is persoonlijke bemoediging. 

Hoe, wat, waar? 

De intervisie wordt afwisselend online en live aangeboden. Je hebt 9 bijeenkomsten per jaar. Op 16 september 2022 start de Intervisie met een ‘live’ ontmoeting tijdens de ICP Netwerkochtend voor pastors en pioniers. De andere ‘live’-ontmoetingen worden gecombineerd met de 2 netwerkmeetings die ICP organiseert tijdens het seizoen ’22-’23. Data volgen nog. In de tussenliggende maanden ontmoet je elkaar via zoom op een tijdstip dat voor de gehele groep past (in overleg vast te stellen). 

Het gesprek kan vanuit een thema of casus worden opgestart. Iedere deelnemer levert een eigen bijdrage. De ICP-coördinator brengt expertise en ervaring in. 

Welke kosten? 

We vragen voor de intervisie geen financiële bijdrage en ook de netwerkmeetings zijn gratis toegankelijk (behalve de tweede grote netwerkdag– die kost 25 euro). Wat we wel vragen is commitment, zodat de groepsdynamiek intact blijft. Zorg ervoor dat je tenminste 80% van de ontmoetingen bijwoont. 

Meld je nu voor intervisie aan via office@icpnetwork.nl