Skip to content
13 maart 2022

Interview Samuel over Bijbelstudie voor anderstaligen

Waarom zou je Bijbelstudie met anderstaligen willen organiseren? Lees hier het verhaal van de Pakistaanse Samuel.

Samuel is een Pakistaanse christen, die eind 2016, kort nadat hij naar Nederland kwam, in de Bijbelstudiegroep voor anderstaligen is terechtgekomen. Toen kon hij nog geen woord Nederlands. Samuel is niet alleen een trouwe en enthousiaste bezoeker op de Bijbelstudies, maar sinds hij wat beter Nederlands begrijpt en spreekt, neemt hij ook deel aan de aparte gebedssamenkomsten die wekelijks gehouden worden en bidt hij in het Nederlands mee voor iedereen en alles waarmee deze groep te maken heeft. Hij zit zelf in een zeer moeilijke situatie. Zijn familie is nog in Pakistan en hij heeft nog steeds geen verblijfsvergunning. 

Samuel, toen je ruim vijf jaar geleden in de Bijbelstudiegroep voor anderstaligen kwam, kon je nog helemaal geen Nederlands, alleen een paar woorden. Sinds die tijd kom je wekelijks heel trouw. Als wij in de zomervakantie even een pauze wilden houden, wilde je altijd heel graag dat wij zonder te stoppen het hele jaar doorgingen met onze studies en ontmoetingen. Wat betekent de Bijbelstudiegroep voor anderstaligen voor jou? Waarom vind je het zo belangrijk dat wij wekelijks Bijbelstudies houden?

“Het is belangrijk om de Bijbel in de groep te bestuderen, omdat Gods Woord je in de goede richting in het leven leidt.  Het verlicht de weg voor je, zodat je duidelijk kunt zien welke kant je op moet.  In elk seizoen van je leven kun je erop vertrouwen dat God je altijd door Zijn Woord leidt.  In de Bijbelstudiegroep bidden we samen om zegeningen door Bijbelverzen te delen.  We richten onze Jezus Christus-leer erop om ons vrede en eeuwig leven te geven. Jezus is onse reder. Ik voel me gezegend door groepsbijbelstudie.  Ik krijg meer geestelijke kracht en bemoediging door groepsbijbelstudie. Door de Bijbelstudie nu ik kan Nederland praten en schrijven. Ik zou zeggen over onze bijbelstudiegroepleider Eszter.  Ze is geestelijk zeer gezegend.  Ze deelt elke donderdag goed nieuws in de Bijbelstudiegroep mensen.  We zijn allemaal gezegend krijgen door Bijbelstudie.” 

Kun je iets concreets noemen, wat veranderde in jouw leven, sinds je in deze groep komt?

“Mijn leven is totaal veranderd, sinds ik ben in deze groep komen. Ik krijg kracht, bemoediging, hoop en mere sterke Christelijk geloof in mij moelijke tijd. Door de groep ik vind vrede.” 

Wat maakte tot nu toe de meeste indruk op jou in de groep, welke gebeurtenis bleef in jou als een onvergetelijke herinnering?

“Ik ben erg onder de indruk van deze Bijbelstudiegroep omdat ik deze groep totaal gezegend heb zien worden in de kracht van Jezus Christus.  Deze groep bidt dag en nacht voor mij en voor mijn familie.  Ik heb gezien dat deze groep spirituele kracht heeft.  Ik wil vooral tegen Eszter zeggen dat ze een goede spirituele groepsleider is.  God zegene onze Bijbelstudiegroep mensen.  Amen!” 

Gratis Webinar over ons project voor anderstaligen: ‘Ruth – Op reis door grenzen heen’

Op dinsdag 22 maart om 20:00 organiseert ICP een GRATIS Webinar waarbij je informatie krijgt over het materiaal en over wat het betekent om Bijbelstudie met anderstaligen te doen. Eszter Bruining-Varga, de schrijfster van het materiaal, zal deze Webinar verzorgen. Laat je inspireren en ontdek hoe bijzonder het is om samen met anderstaligen in eenvoudig Nederlands contact te hebben en te groeien in het geloof. 

Meld je hier aan voor de GRATIS webinar!