Skip to content
8 mei 2023

Interactieve Bijbelstudie Meer kleur in de kerk

Intercultural Church Plants (ICP) Nederland komt met een driedelige online Bijbelstudie, ‘Meer kleur in de kerk’. Het interactieve materiaal is geschikt voor kleine groepen in de kerk. De serie studies wordt tijdens Opwekking gepresenteerd en komt beschikbaar via de website www.meerkleurindekerk.nl.

Samen aan de slag met racisme, diversiteit en verzoening

Christenen zijn geroepen om elkaar lief te hebben en zich met elkaar te verzoenen, zelfs dwars door etnische en culturele barrières heen. In de praktijk blijkt dit niet zo gemakkelijk. Het thema racisme roept gevoelens van pijn, schaamte en weerstand op, ook binnen de kerk. Hoe zetten we echte verandering in gang?

ICP Nederland heeft in samenwerking met presentator en creatieveling Godwin Arhin en met mediahuis Living Image een interactieve serie ontwikkeld. Het driedelige kringmateriaal daagt de deelnemers uit om in kleine groepen vanuit een Bijbels perspectief actief aan de slag te gaan met de thema’s racisme, diversiteit en verzoening. De lancering van Meer kleur in de kerk is tijdens de Opwekkingsconferentie op zaterdag 27 mei 2023 om 22.00 uur op het hoofdpodium.

Interactief en persoonlijk kringmateriaal

Met dit kringmateriaal ben je verzekerd van een aantal boeiende, afwisselende kringen, zonder dat je veel tijd kwijt bent aan voorbereiding. Op deze manier kun je je op een toegankelijke manier verdiepen in deze lastige materie.

Dit kringmateriaal is:

  • persoonlijk: het thema wordt behandeld door mensen die uit eigen ervaring delen over diversiteit en racisme;
  • professioneel: het materiaal is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met de thematiek en in samenwerking met een onderwijskundige;
  • interactief: video, Bijbelstudie, opdrachten en podcasts wisselen elkaar af en zetten de groep aan om zelf actief aan de slag te gaan.

Bij de online serie zal ICP een kringleidershandleiding op de website ter beschikking stellen. Er kan vanaf 27 mei op elk moment met het materiaal gestart worden.

Intercultural Church Plants Nederland

Intercultural Church Plants Nederland is een netwerk van interculturele kerken in Nederland. De missie van ICP is om – vanuit een profetische roeping – met kerken op weg te gaan richting culturele en etnische veelkleurigheid binnen de gemeentes. Dit doet ICP NL onder andere door het organiseren van trainingsdagen voor voorgangers, leiderschaps- en aanbiddingsteams, door begeleiding en intervisie, door het geven van preekbeurten en workshops etc. ICP Nederland werkt in verschillende verbanden samen met, en weet zich ondersteund door, onder andere de Protestantse Kerk van Nederland, Stichting Opwekking, Micha Nederland en SKIN. Het project is financieel mogelijk gemaakt door Verre Naasten en Missiefonds, de commissie missionaire steunverlening van de Nederlandse gereformeerde kerken, door Opwekking en door fonds Kerk en Wereld.

———————————-

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Euser, directeur en netwerkleider van ICP Nederland via de mail hans@icpnetwork.nl of per telefoon 06-36015061.