Skip to content
21 februari 2022

Inspirerende Gesprekken…over het allerbelangrijkste voor ons leven en onze roeping

In deze ongewone tijd waarin we leven hebben wij de kans om een van de dingen die we nodig hebben te versterken en er nieuwe betekenis aan te geven: ‘We hebben elkaar nodig’.

In deze ongewone tijd waarin we leven hebben wij de kans om een van de dingen die we nodighebben te versterken en er nieuwe betekenis aan te geven: ‘We hebben elkaar nodig’. Sterker nog,de Bijbel (1 Kor. 12) noemt ons het lichaam van Christus, wat aangeeft dat een lid daarvan niet instaat is om alle werk alleen te doen. Als aanvulling op het werk aan interculturaliteit en om meer tehoren over wat God in Nederland aan het doen is, zijn de zogenoemde ‘Inspirerende Gesprekken’ontstaan. Anne-Marie Dane interviewt deze keer Pieter-Jan Rodenburg. 

Can you practice what you preach?
Opgegroeid met het geloof in God en gezegend met een bevoorrechte achtergrond ontstaat er bijPieter-Jan Rodenburg, zijn vrouw en wat vrienden een verlangen om niet alleen op zondag ‘kerk tezijn’. “We kregen de behoefte om op een praktische manier, en ook dagelijks, te leven vanuit dewaarden die we in de kerk leren en tegen elkaar preken. Als je geloof geen goed nieuws voor jeomgeving betekent, dan gaat er iets mis. We stelden onszelf de cruciale vraag: Can you practice whatyou preach?” 

Taste! Delft: vooral een goede buur
Midden in de Voorhof in Delft ligt Taste!, een plek waar iedereen welkom is. In gesprek met devoortrekker van deze Christelijke leefgemeenschap ontdek ik een hart en houding die me verwonderten nederig maakt. Vanuit een verlangen om relevant te zijn voor de bewoners in de wijk zijn eenaantal gezinnen gaan samenwonen in een voormalige woongroep. Een pand dat ruimte biedt ommensen van allerlei achtergronden te verwelkomen. De prachtige tuin is omgetoverd tot buurttuinmet ruimte om te spelen en te rusten, elkaar te ontmoeten en te leren kennen.Taste! werd geboren; een plek waar het draait om genieten, ontmoeten en relaties aangaan metdiepgang. Op vrijdag samen eten en met elkaar ‘hangen’ in het buurtcafé, op zondag eeninterculturele viering, om de week ‘small groups’ waar buurtgenoten bij elkaar thuis samenkomen,leuke buurtactiviteiten organiseren en af en toe een huiskamerconcert. Maar bovenal willen debewoners van taste! gewoon een goede buur zijn en hun buren ontmoeten. 

Wat doen we met die kloof?
Tot zover klinkt het als een succesverhaal met een stevig fundament, een inspirerende motivatie eneen fabelachtige uitvoering. Maar het is niet altijd makkelijk. In deze wijk vind je enorme verschillenop allerlei gebieden en diverse uitdagingen in de leefomstandigheden. Verschillende culturen,economische ongelijkheid, psychische problemen, verslaving en eenzaamheid.Pieter-Jan: “Ik, een ‘witte’, hoogopgeleide Nederlander uit een warm en stabiel nest ervaarregelmatig een kloof tussen de bewoners in mijn wijk. Om die kloof te overbruggen kan je somsalleen maar beginnen met luisteren en de relatie aangaan. De mensen die ik ontmoet hebben ineerste instantie het gevoel dat ik hen nooit kan begrijpen, want ik ben zo anders. Vertrouwen moetgroeien en dat kost tijd.” 

Succesvol maatwerk
Er zijn ook succesverhalen te vertellen. Vruchten van een lange adem en maatwerk. Pieter-Jannodige een vaste gebruiker van het daklozenbankje om de hoek uit voor de buurt-BBQ. De man had 

enorme schulden en was zijn huis kwijtgeraakt nadat daar een wietplantage was ontdekt door depolitie. De man leed aan een posttraumatische stressstoornis, had problemen met justitie en wasverslaafd aan alcohol. Maar hij kwam naar de BBQ.“Die eerste keer was hij dronken. Maar in de buurttuin vond hij een plek waar hij zich welkomvoelde. Langzaam maar zeker kregen we beter contact, gingen we samen klussen in de tuin en werdhij uiteindelijk zelfs een huisvriend. Dat was een langzaam proces waarin een relatie werdopgebouwd en er ruimte kwam om deze man te helpen op allerlei gebieden van zijn leven. Nu, jarenlater, heeft hij weer een huis, is hij niet meer verslaafd en heeft hij weer perspectief op zijntoekomst. Het is geen spectaculair verhaal van een radicale bekering en grote stappen. Dezeverhalen vragen om tijd, om een lange adem en om vasthoudendheid. Maar laatst vroegen wetijdens de viering op zondag aan de bezoekers om te benoemen wie Jezus voor hen is. Deze man zei:‘Jezus is mijn redder’. Nou, daar ben ik dan zo dankbaar voor. Dat is echt een succesverhaal.” 

Dankbaar voor ICP
“Juist omdat dit werk over de lange termijn gaat, is het zo belangrijk om een hecht netwerk tehebben van mensen die elkaar inspireren en bemoedigen. Ik ben dankbaar voor de rol van ICP voorons. We hebben met ons team de Teamtraining van ICP gevolgd. Daardoor hebben we veel geleerdover discipelschap en intercultureel leven en denken. Ik ben zelf gecoached door Hans (Euser) en ikben blij met zijn input, advies en betrokkenheid bij Taste!.”Het verhaal van Taste! en Pieter-Jan laat zien dat we echt iets kunnen betekenen voor onzesamenleving, voor onze mede-landers en in onze directe omgeving. Met een gepassioneerd enzorgzaam hart, met geloof en geduld en met elkaars hulp kunnen we handen en voeten geven aan deroeping die God ons geeft om ieder mens te omarmen en lief te hebben. 

Meer weten? INFO Taste Delft:

Facebook: https://www.facebook.com/tastedelft/ 

Instagram: https://www.instagram.com/tastedelft/ 

Website: http://www.tastedelft.nl/ 

Contact: info@tastedelft.nl 

Leuk filmpje met mooie boodschap van Pieter-Jan vanuit de buurttuin: https://www.facebook.com/tastedelft/videos/529246527984398