Skip to content
21 februari 2021

Inspirational Talks: Sam Jayasinghe

Om meer te horen over het netwerk van interculturele community’s en over wat God in Nederland aan het doen is, zijn de zogenoemde ‘Inspirerende Gesprekken’ ontstaan.

Het hart van Family Bible Church 

Om meer te horen over het netwerk van interculturele community’s en over wat God in Nederland aan het doen is, zijn de zogenoemde ‘Inspirerende Gesprekken’ ontstaan. Michele Atsma interviewt deze keer Sam Jayasinghe. 

Dit is Sam 

Oorspronkelijk uit Sri Lanka, 29 jaar woonachtig in Nederland. Hij las rond het jaar 2000 voor het eerst de Bijbel en raakte gefascineerd door Jezus Christus, maar een echte gelovige was hij nog niet. Na een lange ‘geestelijke wildernisperiode’ geloofde hij in 2009 eindelijk dat Jezus de enige manier was om gered te worden. 

Sam heeft in verschillende steden gewoond. Hij sloot zich aan bij kerken waar hij ook ging. Dit hielp Sam om ervaring op te doen in verschillende denominaties. Toen hij verhuisde naar Capelle Aan Den IJssel, vlakbij Rotterdam, sloot hij zich aan bij Leef zuid. Hij was een trouw lid van die kerk. Oprichter Theo Visser zag potentie in Sam. Hij vroeg Sam om een nieuwe interculturele kerk te stichten in de wijk Noordoost van Rotterdam. In deze periode was er een Amerikaans zendelingenechtpaar van de Presbyteriaanse Kerk. Ze werden gevraagd om een Engelstalige kerk te stichten, terwijl Sam een Nederlandstalige kerk zou stichten. Sam en het zendelingenechtpaar stelden voor om samen te werken aan het stichten van een kerk (tweetalig of met vertaling). Theo ging akkoord met dit plan en toen begonnen Sam en het zendelingenechtpaar een visieplan op te stellen. Helaas verlieten de zendelingen onverwacht het land. Sam was dankbaar dat sommige mensen bereid waren te helpen het werk gaande te houden. 

Waar komt de naam ‘Family Bible Church’ vandaan? 

De naam ‘Family Bible Church’ (FBC) is geboren nadat het team gebrainstormd had over de best passende naam. Het woord ‘familie’, want iedereen die bij Christus hoort, zal deel uitmaken van Zijn Familie. Het woord ‘Bijbel’, omdat het de lens is waardoor we het leven bekijken, en FBC gelooft vast in de toereikendheid van de Schrift en ‘kerk’, omdat het een gemeenschap is van degenen die door God zijn geroepen. FBC is ook een leeftijd-geïntegreerde kerk, wat betekent dat het geen aparte jeugddiensten heeft. Dit betekent dat de predikers ook de verschillende leeftijdsgroepen bij hun preken moeten betrekken. FBC waardeert Bijbelse familieprincipes zoals broederschap, Bijbelse vrouwelijkheid en mannelijkheid. Ze geloven dat dit een weerspiegeling is van de uitwerking van het evangelie. 

De deuren blijven altijd open 

Tijdens de uitdagende tijd met Corona waren veel Kerken geheel gesloten. FBC besloot het niet helemaal te sluiten omdat ze het zagen als een kans om kerkleden te ondersteunen in tijden van nood. FBC werd ook geïnspireerd door de kerkgeschiedenis en hoe beroemde heiligen van God met een vergelijkbare situatie omgingen. Enkele voorbeelden zijn C.H. Spurgeon, die zijn gemeente diende tijdens de cholera-uitbraak in Londen. Maarten Luther schreef de beroemde hymne, ‘Een machtige vesting is onze God’ tijdens de Zwarte Dood, terwijl hij, net als Spurgeon, de mensen bleef dienen door de kerk te openen. Op dezelfde manier gelooft FBC dat de Kerk de mensen moet blijven dienen om het leven van Christus te weerspiegelen toen Hij naar de zonde-zieke wereld kwam en toch onder Zijn volk was. Het helpt de Kerk om het verhaal van de verlossing te vertellen. 

ICP en FBC: 

ICP heeft teamtrainingen gegeven voor FBC. Onderwerpen zoals het vermenigvuldigen van discipelen, trainingsleiders en culturele inzichten hadden een impact op FBC. Het gaf hen waardevolle inzichten om een multi-etnische kerk te leiden. 

Het helpt FBC het bijbelse patroon te volgen, waarbij men kan zien dat het evangelie zelf eenheid in verscheidenheid brengt. FBC is dankbaar om een kerk te hebben met mensen met verschillende achtergronden en dat ze gezegend is met een multi-etnisch leiderschapsteam.