Skip to content
23 juni 2022

Hoe Nederlands zijn interculturele stellen?

Hoe help je interculturele echtparen in jouw kerk om te bouwen aan een sterke relatie?

De meeste interculturele stellen die ik ken zijn voor de helft Nederlands en voor de andere helft niet-Nederlands. Twee weken geleden kwamen 6 jonge stellen bij ons thuis voor een zondagse lunch. We vroegen hen: hoe beïnvloedt het wonen in Nederland jullie relatie, gezien het feit dat de een thuis is en de ander niet? 

De meeste niet-Nederlanders zeiden dat ze het moeilijk vinden (of vonden) om in te burgeren: de taal leren, een baan vinden die aansluit bij hun kwalificaties en de Nederlandse cultuur leren waarderen. Ze waren zich er niet echt van bewust hoe dit de relatie gemakkelijk kan belasten: de niet-Nederlandse partners ‘investeren’ veel in het huwelijk, waarschijnlijk meer dan de Nederlandse partner! Ze hebben hun land en familie achter zich gelaten, doen hun best om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur en vergeten de dingen die ze missen. 

Ondertussen maken mensen om hen heen vaak opmerkingen als ‘je moet wel blij zijn dat je in Nederland woont; het is toch veel beter dan in jouw land?’ Ai, dat doet pijn! Dit gebrek aan erkenning voor hun inspanningen kan tot wrevel leiden. Vooral wanneer de Nederlandse partner niet inziet dat de last van de aanpassing niet gelijk verdeeld is! In feite komt de investering om hun interculturele relatie te laten werken, vooral van één kant. 

Aan onze lunchtafel beschreven de niet-Nederlandse partners hoe zij erkenning voor hun inspanningen en steun kregen van hun Nederlandse partners en schoonfamilie. Ze legden uit hoe belangrijk dat voor hen was geweest om zich goed te voelen in de relatie. 

Als u zich afvraagt hoe u een gesprek kunt beginnen met interculturele echtparen in uw gemeente, dan is dit een goed onderwerp: hoe beïnvloedt (of beïnvloedde) de integratie-inspanning jullie relatie? Het behoeft geen betoog dat als er een evenwicht is in geven (investeren) en ontvangen, relaties over het algemeen veel sterker zijn! 

Wil je meer leren over het begeleiden van interculturele stellen?
Ontdek hier onze training ‘Huwelijkspastoraat voor gemengde stellen’.