Skip to content
11 juni 2024

Door Uw licht zien wij licht

Blog door Anne-Marie Dane

Psalm 36:10 Want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.

We zijn altijd bezig met kleur bij ICP. We geloven in de kracht van een kleurrijke kerk. We zien uit naar eenheid in diversiteit, omdat we geloven dat God daarin duidelijker zichtbaar wordt voor de wereld. In Openbaring wordt beschreven hoe allerlei verschillende volken voor de troon van God staan. Opvallend is dan wel weer dat ze allemaal in het wit gekleed zijn. Dat lijkt dan weer niet zo kleurrijk… Totdat je de wetenschap over kleuren erbij haalt. God heeft iets in Zijn schepping op een briljante manier gemaakt, zodat zichtbaar wordt hoe diversiteit nodig is om God in zijn volheid te (laten) zien.

Kleur is licht
Volgens de wetenschap (van de natuurkunde) is kleur een lichtverschijnsel. Je ziet kleur omdat je hersenen signalen van je ogen ‘uitlezen’ wanneer je ogen licht waarnemen.

Zwart is geen kleur, het is de afwezigheid van licht. Een ‘zwarte’ nachtlucht is pas zwart nadat het steeds minder licht geworden is gedurende de avond.

En wit is ook geen kleur. Wit licht is licht waarin geen kleur is te zien, maar heeft in werkelijkheid alle kleuren in zich. Als je alle zichtbare kleuren licht met dezelfde sterkte op een wit vlak laat schijnen, of het rechtstreeks aanschouwt, zal je het als wit beschouwen.

Waarom wit licht?
En waarom zouden we eigenlijk wit willen zien, in geestelijk perspectief natuurlijk? We willen niet persé wit zien. We willen Jezus zien. Want Jezus is het licht. We willen licht zien. In plaats van duisternis. Zoals Johannes 1:4 zegt: In het Woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. En zoals Psalm 36:10 zegt: Door uw licht zien wij licht.

In Mattheus 17 lees je hoe Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes op de berg is waar zij Mozes en Elia ontmoeten. Voor hun ogen verandert Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. De discipelen bieden aan om zowel Mozes, als Elia, als Jezus eer te betonen, maar God grijpt in en laat weten dat alleen Jezus alle eer verdient.

Nog een natuurkundig feitje: Het enige licht dat echt puur wit is, is ongefilterd zonlicht.
Zoals het licht dat van het gezicht van Jezus afstraalt.

En de schepping (en haar natuurwetten) leert ons dat we ALLE kleuren nodig hebben om echt wit licht te kunnen zien.

Het geestelijk perspectief
Als we met alle diversiteit die er is in ons mensen, met dezelfde sterkte (lees: vanuit eenheid) op een wit object (lees: Jezus) schijnen, of Hem ‘recht’ (in Geest en waarheid) aanschouwt, zul je Hem ook echt zien zoals Hij werkelijk is.

Het werkt twee kanten op: we willen leven in Uw licht, want door Uw licht zien wij licht. En het licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En we willen met alle kleuren samen in uw aanwezigheid komen en naar U kijken, want door al die diversiteit, zien we het echte, complete beeld van het Licht der Wereld, onze Heer Jezus. Het ongefilterde Licht, de puurste vorm van wit, die alleen ontstaat als alle kleuren meedoen.