Skip to content
12 april 2022

Creativiteit tijdens Bijbelstudie met anderstaligen

Sommige woorden zijn voor een Nederlander al moeilijk te begrijpen… Hoe doe je dat met anderstaligen?

Taalniveau

De lijst, met de namen van de landen en de bijhorende getallen waarvandaan de meeste asielzoekers de afgelopen jaren naar Nederland kwamen, laat zien dat onze nieuwe medelanders uit landen komen waar geen Engels gesproken wordt en waar ook weinig of geen Engels op school geleerd wordt. Dit weerspiegelt ook de werkelijkheid waarmee wij te maken krijgen wanneer wij Bijbelstudie doen met migranten. Als wij naast Nederlands Engels als voertaal gebruiken, sluiten wij heel veel mensen uit. 

Hoe kunnen wij met anderstaligen Bijbelstudie doen in het Nederlands als hun taalniveau heel laag is? ‘Met veel uitleg, creativiteit en bovenal met heel veel liefde en geduld’ – weet Eszter Bruining van eigen ervaring. 

Praktijkverhaal

‘Ruim twee jaar geleden behandelden wij met onze groep het leven van Jezus’ – vertelt ze over een van haar belevenissen. ‘Aan het einde van het koffiedrinken als inleiding voor onze studie maakte ik een gebaar en zei tegen één van onze deelnemers: ‘Volg mij!’ Samuel legde de peer meteen neer op de tafel waarvan hij net een hap genomen had en stond op om mij te volgen, net zo als de discipelen hun netten neerlegden en Jezus volgden. Ik riep iedereen van onze groep bij hun naam om mij te volgen. Ze stonden allemaal gehoorzaam op en zonder iets te vragen liepen ze stil achter mij aan, uit de zaal door de lange gang. Aan het einde van de gang stonden drie stoelen. Ik ging zitten zonder iets te zeggen. De hele groep bleef staan, ze keken mij heel raar aan maar niemand zei iets. 

Na een lange tijd had Deogratias door, dat ik alvast het thema hiermee begrijpelijker wilde maken en hij ging naast mij zitten. Op dat moment wilde iedereen gaan zitten maar ja, er waren onvoldoende stoelen. 

Terug naar de zaal vroeg ik de mensen waarom ze opstonden om mij te volgen. Samuel zei: ‘Ik dacht dat je op de gang iets persoonlijks tegen mij wilde zeggen.’ Iedereen had een ander motief zoals: ‘Ik wist dat je te vertrouwen bent’ of ‘iedereen stond op en daarom ging ik ook mee’. Met hun bijdrage werd de uitleg van de boodschap voor iedereen duidelijk. De mensen, die Jezus volgden, hadden ook verschillende motieven en tegenwoordig is het nog steeds zo. Jezus volgen is menselijk gezien ook niet altijd logisch. Hij vraagt van ons dingen die tegen onze menselijke natuur ingaan. Wij begrijpen Zijn leiding voor ons leven ook niet altijd en snappen niet waarom Hij ons naar bepaalde plekken leidt, net zoals wanneer ik door de gang liep en ging zitten. Het volgen van Jezus heeft ook een prijs en dat was zeer indrukwekkend om met elkaar te delen, omdat de meeste mensen in onze groep uit landen kwamen waar de christenen onderdrukt of vervolgd worden voor hun geloof. 

Impact van kringen voor anderstaligen

Deze Bijbelstudie maakte een grote indruk op ons, maar het mooiste was dat de week daarop Mohamed enthousiast binnenkwam. Een Afghaanse jongen, die als moslim enkele maanden lang onze studies bezocht. Het eerste wat hij zei was: “Ik heb goed begrepen wat het volgen van Jezus betekent. Ik heb erover nagedacht en besloten dat ik ook christen wil worden en Jezus wil volgen.” 

Zo bleef het thema ‘Jezus volgen’ voor ons allemaal een onvergetelijke Bijbelstudieochtend. 

Aanmelding GRATIS Webinar ‘Ruth – op reis door grenzen heen’

Wil jij meer weten over het starten van een groep voor anderstaligen?
Wil je geïnspireerd worden door meer verhalen uit de praktijk?
Wil je weten wat je vooral wel vooral niet moet doen voor een succesvolle ervaring? 

Meld je aan voor de GRATIS Webinar over het Bijbelstudiemateriaal voor kleine groepen over het Bijbelboek Ruth.