Skip to content
28 februari 2020

Goud op zondag

Pioniersplek Goud op Zondag is sinds vorige maand een feit. We zijn een diaconale en interculturele geloofsgemeenschap in het Oude Noorden van Rotterdam.

Pioniersplek Goud op Zondag is sinds vorige maand een feit. We zijn een diaconale en interculturele geloofsgemeenschap in het Oude Noorden van Rotterdam. Wij zijn zelfstandig, maar sterk verbonden met het werk van de diaconale organisatie Goud van Noord. (www.goudvannoord.nl/) Door deze samenwerking zien mensen elkaar niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks bij de projecten van Goud van Noord. Bij Goud geloven we dat er in ieder mens een schat verborgen is. We kijken vooral naar ieders mogelijkheden. Daarom zeggen we vaak tegen elkaar: ‘Jij bent Goud!’ 

Wereldkerk 

Sinds september 2021 houden we maandelijks een viering in de prachtige Bergsingelkerk in Rotterdam Noord. Als pioniersplek hebben we er bewust voor gekozen om de liturgie van de wereldkerk een plek te geven in de kerkdiensten. Dat betekent veel brandende kaarsen, een klassieke liturgie met drempelgebed, kyrië en gloria en binnenkort ook een icoon die door een priester wordt ingezegend. Mensen die onze vieringen bezoeken gingen soms in hun land van herkomst naar de rooms-katholieke mis of een oosters-orthodoxe kerk, maar konden in Nederland geen aansluiting vinden bij een bestaande kerk. Vanuit de relaties die wij via het diaconale werk met hen opbouwen groeit er vertrouwen. Het is mooi om te zien dat een aantal van hen weer het verlangen krijgt om actief betrokken te raken bij een christelijke geloofsgemeenschap. 

Rechtsomkeert 

Tegelijk zien we ook dat zoekers, moslims, hindoes en belangstellenden de weg weten te vinden naar de vieringen van Goud op Zondag. Onlangs sprak ik een vrouw die onderweg was naar een traditionele zenmeditatie, maar halverwege de rit besloot om terug te fietsen naar huis. Ze was erg verdrietig die dag en had niet de rust in haar lijf om te mediteren. Fietsend reed ze langs de Bergsingelkerk. Ze zag de kerkdeuren open staan. Deze vrouw woonde al jaren in de buurt van de kerk, maar normaal was er op zondagmiddag 13.00u geen kerkdienst. De beachflag van Goud op Zondag voor de ingang van de kerk maakte haar nieuwsgierig. Ze besloot naar binnen te stappen. 

Opluchting 

Eenmaal in de kerk keek ze verbaasd om zich heen. Even dacht ze bij een rooms-katholieke viering te zijn beland in een gereformeerde kerk. Al snel had ze door dat het dat ook niet was, maar wat dan wel? Ze deed mee aan de liturgie en voelde de vrijheid om stilletjes al haar verdriet de ruimte te geven. Dat luchtte op. Na de viering vertelde ze bij de koffie dat het bezoekje aan de kerk haar enorm goed had gedaan. Er ontstond spontaan een mooi geloofsgesprek. 

Naaste 

Dankbaar hielp ik na het koffiedrinken mee opruimen. Terwijl ik de koffiekannen leeggoot in de gootsteen, neuriede ik een lied van verwondering. Bij God gaat het om die ene mens die Hij op je weg brengt. Wat is het mooi als je voor die persoon in Jezus’ naam een naaste mag worden. 

Gezegend 

De wens van ons als startteam is dat iedereen zich welkom voelt bij Goud op Zondag en dat we een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Wat is het dan hoopgevend als die wens wordt vervuld in de spontane ontmoeting met een wijkbewoner. 

Ik vind de verrassende ontmoetingen zo mooi aan pionieren. Ook dat Gods Geest dikwijls werkt buiten de gebaande paden. Natuurlijk is pionieren ook wel eens zoeken en ploeteren, maar dat weegt niet op tegen al het andere. De ontmoetingen die ik nu heb zou ik voor geen goud willen missen. Als pionier voel ik me een bevoorrecht en gezegend mens. 

Bram Robbertsen, pionier-predikant Goud op Zondag 

More info: https://goudvannoord.nl/activiteiten/goud-op-zondag/