Skip to content
28 februari 2022

Als je door de ogen van een ander kijkt …

Intercultureel kerk-zijn met mensen van verschillende achtergronden verrijkt je geloof. Maar dan moet je wel met elkaar in gesprek gaan.

Door Hans Euser

Intercultureel kerk-zijn met mensen van verschillende achtergronden verrijkt je geloof. Maar dan moet je wel met elkaar in gesprek gaan. In LEEF! Rotterdam Zuid is daar een mooie manier voor gevonden. Eens per twee weken wordt er een Discovery Bible Study zondag gehouden. Hieronder een verslag.

We lezen in een kleine groep Psalm 121 met mensen van Marokkaanse, Iraanse, Indische en Nederlandse komaf. Het pelgrimslied werd gezongen op de weg van Jericho naar Jeruzalem, zo ontdekken we. Dat was geen geplaveide bedevaartsroute. Integendeel, je liep gevaar door rovers overvallen te worden. De zon scheen fel en de maan kon je ‘steken’. Wordt daarmee maanziekte bedoeld, gek worden (het Engelse lunatic = gek is afgeleid van luna = maan)? 

“Ik mis die bedevaarten zo”, reageert de Iraanse op de Schriftlezing. “Wij deden dat vroeger, met heel veel mensen. Een tijd van voorbereiding, en dan samen oplopen naar het graf van Mohammeds kleinzoon in Irak. We namen briefjes mee met namen van mensen voor wie we wilden bidden. Het gaf zo’n verbondenheid en verdieping in het geloof. Vooral wanneer je op de plek zelf aankwam. Jammer dat dit in het protestants-christelijke geloof niet bestaat.” 

Zo hadden de Nederlanders er nooit naar gekeken. Die lezen het al snel als een persoonlijk gebed om hulp. Maar nu het wat dieper doordringt zien we dat de auteur van de eerste persoon overgaat naar de tweede persoon: mijn hulp is van de HEER; Hij zal jou niet laten struikelen. “Natuurlijk, hij deelt zijn persoonlijke geloof met medepelgrims op weg naar Jeruzalem! Zouden wij ook niet meer samen kunnen wandelen als kerk? Een gebedsroute door de stad naar een plek waar je met elkaar gaat zingen of zoiets.” 

“Dat Hij de schaduw is aan onze rechterhand – de hand van autoriteit en leiding – doet mij denken aan de schaduwmakers in de woestijn”, zo vervolgt de Iraanse. “De zon was zo heet, dat mannen en vrouwen zich opofferden om staande met grote lakens schaduw te bieden aan de passerende pelgrims. Ik zal ze nooit vergeten; in hen zie ik iets van God.” 

Weer zoiets. Wie van ons zou ooit denken aan God als schaduwmaker? Maar ineens zien we Hem staan, met een groot laken tegen de verzengende zon. Hij offerde zich op om zijn schepselen te redden. Wat een krachtig beeld. Je ziet écht meer van God … als je door de ogen van een ander kijkt! 

————————————– 

LEEF! Rotterdam Zuid 

(https://www.leefrotterdamzuid.cc/  is één van de kerken uit het ICP netwerk. Het is een netwerk van community’s, variërend van een Farsi groep en een Alpha cursus tot Ondernemers in Noord en Curioso, een nieuwsgierige vrouwengroep. De ene zondag komt alles en iedereen samen in een grote viering; op de andere zondag ontmoeten de groepen elkaar in kleiner verband voor een Discovery Bible Study (https://discoverybiblestudy.org/).