Skip to content
23 juni 2022

Van Jezus heb ik gehoord, maar wie is Christus?…

Waarom Bijbelstudie met anderstaligen zo anders, zo mooi en zo uitdagend is…

“Van Jezus heb ik al gehoord maar wie is Christus?” – vroeg Meiying tijdens onze Bijbelstudie met anderstaligen een paar jaar geleden. In een persoonlijk gesprek vertelde ze later aan mij dat ze sinds kort naar een kerk gaat maar ze begrijpt niets van de preken. Ze hoort allemaal nieuwe woorden, begrippen die ze nog nooit gehoord heeft. 

Het verhaal van Meiying 
“In de kerk hebben ze mij aangeraden om een Bijbel te kopen en deel te nemen aan de Bijbelstudie die ze voor buitenlandse mensen houden. In de groep komen een paar Afrikaanse mensen die al goed Nederlands spreken en alles van de Bijbel weten. Iedereen praat vloeiend Nederlands met elkaar maar ik begrijp niets van waar ze het over hebben. Ik ben de enige voor wie de taal van de Bijbel helemaal nieuw is. De leiders van de groep zijn heel aardig maar helaas houden ze geen rekening met mij. Ik heb al heel veel vragen gesteld maar ik schaam mij om steeds weer opnieuw vragen te stellen. Ik groeide op in een communistisch land, mijn ouders waren belangrijke leiders van de communistische partij. In mijn land wist ik van iemand dat de persoon christen was maar ik mocht geen contact hebben met christenen en nooit een Bijbel aanraken.”– zei ze. Na jaren in Nederland gewoond te hebben, kreeg ze het verlangen om de God van de Bijbel te leren kennen. 

Bijbelstudie doen met anderstaligen is maatwerk 
Wat maakt een Bijbelstudiegroep voor anderstaligen anders dan andere Bijbelstudiegroepen? Bijbelstudie doen met anderstaligen is maatwerk. Je moet als leider in zo’n groep op heel veel dingen bedachtzaam zijn. Je moet er steeds weer opnieuw alert op zijn dat in z’n groep gigantisch grote verschillen kunnen zijn, wat de achtergronden van de deelnemers betreft. In de eerste plaats moet je rekening houden met het taalniveau en de Bijbelkennis van de mensen en alles proberen zo goed mogelijk uit te leggen, zodat iedereen begrijpt waar het om gaat. Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak kan voelen, gezien en gehoord wordt. En vragen durft te stellen maar ook durft te delen, deelnemen in de gesprekken. In een groep waar een open sfeer is, geen ‘leider-deelnemer houding’ maar gelijkwaardigheid, luisterend oor en meeleven, daar komen mensen tot bloei. 

Bijbelstudie doen met anderstaligen kost tijd 
Mensen hebben verschillende behoeften en motieven waarom ze meedoen met een Bijbelstudiegroep. Daarom is het belangrijk dat de Bijbelstudieleider ook door de week vriendschappelijke, persoonlijke contacten heeft met de deelnemers. Zo kom je er sneller achter wie wat nodig heeft. Op deze manier leer je de mensen beter kennen waardoor het maatwerk mogelijk wordt. 

Resultaat: mensen komen tot bloei 
Op zo’n manier Bijbelstudie doen vraagt veel tijd, geduld en inspanning maar het is prachtig om te zien hoe mensen veranderen en tot bloei komen (in plaats van teleurgesteld weg te blijven en niet meer naar de kerk of Bijbelstudiegroep te gaan omdat ze niet krijgen wat ze nodig hebben).  Als ik nu Meiying zie in onze groep, dan zie ik iemand, die in paar jaar tijd zoveel geleerd heeft van de Bijbel dat ze als eerste de vragen van anderen beantwoordt. Ze is altijd klaar om te getuigen over de hoop die zij in Christus gevonden heeft.

Meer weten over ons Bijbelstudiemateriaal voor anderstaligen? Klik hier.