Skip to content
5 september 2023

In deze kerk zijn we allemaal buitenlanders

Geen eersteklas of tweederangs leden in het Lichaam van Christus

Harvey Kwiyani schrijft inspirerende en prikkelende blogs, die je allemaal kunt lezen op zijn website.

We willen er eentje onder je aandacht brengen. De titel is: ‘There is no other host but God’.  Er is geen andere gastheer, dan alleen God. In de Bijbel lezen we (in 1 Kor. 12:21) dat geen enkel lid van het Lichaam van Christus tegen een ander lid kan zeggen: “Ik heb je niet nodig”. Harvey stelt het volgende: “Ik ben ervan overtuigd dat het evangelie tot ons komt met een multiculturele noodzaak. De vitaliteit van het wereldwijde Lichaam van Christus hangt af van de onderlinge uitwisseling tussen de delen ervan (Ef. 4). Alle onderdelen moeten van andere onderdelen ontvangen. Alle onderdelen moeten iets aan andere onderdelen geven. Geen enkel onderdeel is zelfvoorzienend.”

Kortom: er zijn geen eersteklas, noch tweederangs leden in het Lichaam van Christus. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Eén manier om hierover na te denken is dat God ons in Christus samen heeft getrokken naar de hemelse tafel, waar alleen God gastheer is en wij allemaal gasten zijn. De tafelmetafoor maakt het mogelijk om na te denken over het feit dat wij allemaal ons authentieke culturele voedsel in Gods aanwezigheid brengen en delen. Om de gaven van een ander deel van het Lichaam te proeven – van broeders en zusters uit een ander deel van de wereld – hoef je alleen maar rond de tafel te kijken. Dit werkt goed als we met succes de drang om elkaar te domineren en te assimileren in onze manier van doen beteugelen, maar in plaats daarvan diversiteit omarmen voor wat het is: een geschenk van God.

Gegeven de mondiale dynamiek van ons gesegregeerde bestaan, is de uitdaging of we daadwerkelijk allemaal gasten aan Gods tafel kunnen zijn. Dit vereist een grote mate van zelfontlediging voor ons allemaal, een loslaten van onze macht en rechten (Fil. 2). Het is niet nodig dat degenen aan de randen napraten wat de machtigen en invloedrijken onder ons zeggen en doen om geaccepteerd te worden.

Een oudere en wijzere vriend van mij, een blanke Amerikaanse man, leidde een multiculturele gemeente die een veilige plek was voor asielzoekers in St Paul, Minnesota. Toen ik hem bezocht, zei hij tegen mij: ‘In deze kerk zijn we allemaal buitenlanders.’ De sleutel tot zijn theologische overtuiging was dat Christus ons allen decentraliseert, zodat Hij ons enige Centrum kan zijn.

Lees andere blogs op de website van Harvey Kwiyani