Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Deelname op aanvraag

In de vorige vier lessen hebben we gelet op de strategie die Jezus kiest om zijn discipelen te trainen in de grote opdracht (Lukas 10). Hij leert hen om altijd te VRAGEN om leiding, voorziening en bescherming. Vervolgens wordt duidelijk dat hun zoeken gericht moet zijn op het VINDEN van personen die openstaan voor de boodschap. Het komt erop aan dat we leren VERTELLEN in woorden en daden wat het goede nieuws inhoudt. En dat doen we bij voorkeur door mensen bij elkaar te brengen, te VERZAMELEN in kleine groepen waar discipelschap plaatsvindt. De stappen die Lukas beschrijft blijken in de vroege kerk steeds te worden herhaald. We zien hoe de gelovigen en hun gemeenschappen zich VERMENIGVULDIGEN. In deze vijfde les zoomen we daar op in.

Waarom deze les?

Als we Jezus volgen en een missionair leven leiden, dan kan het niet anders of we gaan tegenstand ervaren. Dat blijkt niet alleen uit Lukas 10, maar wordt op tal van plaatsen in Oude en Nieuwe Testament duidelijk. Dat gegeven kan ons afschrikken en ontmoedigen. Daarom is het goed hier samen bij stil te staan en na te denken hoe we ons het beste kunnen wapenen in de strijd. In deze les gaan we daarmee aan de slag.

Wat gaan we doen? 

We gaan eerlijk in gesprek. Het is mooi om successen te delen, maar het kan ook helend zijn om juist te praten over tegenslag en lijden in en aan het werk. We zullen zien dat vermenigvuldiging vaak plaats vindt langs de weg van gebrokenheid. De verhalen van Gideon en zuster Ann uit China illustreren dat. We kunnen leren om in de moeite toch vol te houden en te volharden.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? 
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan?  
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal?