Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Deelname op aanvraag

Lukas vertelt in het tiende hoofdstuk van zijn evangelie hoe de eerste volgelingen van Jezus oefenen in missionair leven. Dat staat of valt met VRAGEN om leiding, voorziening en bescherming (vers 1-3). Het is gericht op het VINDEN van de Persoon van vrede die openstaat voor het goede nieuws (vers 4-6). Belangrijk is dat we leren VERTELLEN met daad en woord: eet, genees en spreek van het Koninkrijk dat komt (vers 8-9). Vervolgens maakt Jezus duidelijk dat het belangrijk is om te investeren in het netwerk van de mensen die openstaan voor zijn boodschap. We vatten dat in deze les samen in het woord VERZAMELEN (vers 7). 

Waarom deze les?

In Lukas 10:7 roept Jezus zijn volgelingen op om in het huis van de persoon van vrede te blijven. Daarmee bedoelt hij niet het gebouw waarin zij wonen, maar het netwerk om hen heen. Het Griekse woord oikos dat is gebruikt duidt op de extended family. Wij zijn geneigd om mensen die interesse tonen in het goede nieuws mee te nemen naar de kerk, dus uít hun netwerk ín het onze. Maar Jezus daagt ons juist uit om bij hén te blijven, in hun community. We hebben het nodig om hier goed bij stil te staan. Daarom deze les. 

Wat gaan we doen? 

In deze les gaan we aan de slag met een manier van bijbel lezen in kleine groepen die heel goed werkt voor geïnteresseerde zoekers en jonggelovigen. We bekijken eerste hoe we groepen kunnen vormen met Personen van vrede. Vervolgens zoomen we in op de methode van Ontdekkend bijbel lezen (Discovery Bible Study). En dan gaan we er ook mee oefenen. 

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? 
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan?  
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal?