Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Deelname op aanvraag

In Lukas 10 lezen we hoe Jezus 72 volgelingen op stage stuurt. Hij instrueert hen om te bidden (Vraag), te zoeken naar Personen van Vrede (Vind) en met daden en woorden te spreken over het Koninkrijk dat komt (Vertel). Op die laatste stap zoomen we nader in.

Waarom deze les?

“Verkondig het evangelie, desnoods met woorden”, is een veel gebruikte uitspraak. Maar klopt dat eigenlijk wel? De gedachte erachter is dat onze daden luider spreken dan onze woorden. Dat is waar, maar we zullen toch ook echt uitleg moeten geven bij wat we doen. En dat is soms ingewikkeld. We doen liever iets, dan dat we spreken. Wat zeggen we? Hoe zeggen we dat? Waarom zouden we iets zeggen? In deze les gaan we aan de slag met de kunst van het vertellen van goed nieuws, omdat dit in de missie cruciaal is.

Wat gaan we doen? 

We gaan oefenen met het vertellen van verhalen. Het wordt een praktische les waarin we ons persoonlijke getuigenis leren delen, het goede nieuws in een eigentijds jasje leren verkondigen en een bijbels verhaal gaan navertellen.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd.

  1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is?
  2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan?
  3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal?