Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Deelname op aanvraag

Lukas 10 beschrijft vijf stappen op weg naar een missionair leven. In de vorige les bekeken we de eerste stap: vraag, blijf dichtbij Jezus. Nu zoomen we in op de tweede stap: vind.  

Waarom deze les? 

Op missie gaan betekent dat we uit onze comfortzone komen. Dat gaat niet vanzelf, zo zien we al aan de discipelen na de hemelvaart van Jezus. Ze blijven als joden bijeen in Jeruzalem, terwijl de Meester hen had opgeroepen om naar Samaria en de uiteinden van de aarde te gaan (Hd.1:8). De Geest laat het er niet bij zitten. Hij staat een vervolging toe, zodat de gelovigen zich moeten verspreiden (Hd.8:1). Maar dan nog kiezen zij ervoor om zich in hun verkondiging te beperken tot de eigen volksgenoten (Hd.11:19)! Dan lezen we iets bijzonders: “Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus (Griekenland) en uit Cyrene (Libië) die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richten tot de Grieks sprekenden … En de hand van de Heer was met hen” (Hd.11:20-21). De Heer wil dat we uit onze bubbel komen en grenzen oversteken. Daarom staan we hier vandaag bij stil. 

Wat gaan we doen? 

We zullen onze motieven onder de loep nemen: waarom gaan we op missie? En wat verhindert ons daarbij? Vervolgens bespreken we manieren om de outreach in praktijk te brengen: hoe gaan we op zoek naar mensen die Jezus niet kennen? En tenslotte letten we op de zogenaamde PVV-ers, de Personen Van Vrede waarover Jezus spreekt in Lukas 10: wie zijn dat en hoe herken je hen? 

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

  1. De eerste vraag luidt: wat is? We gaan liefdevol evalueren. 
  2. Vervolgens bespreken we: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen. 
  3. Tenslotte stellen we vast: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.