Zeven sleutels training

Er zijn steeds meer nieuwe, kleine initiatieven van christenen om op lokaal niveau – in de context van een wijk of straat – een geloofsgemeenschap te vormen. De maatschappij is met name in de grotere steden cultureel zeer divers. Gelovigen worden geroepen om mensen van verschillende etnische – en culturele achtergronden met het evangelie te bereiken. Naast de intrinsieke motivatie zijn ook culturele sensitiviteit en specifieke kennis & waardigheden nodig om met diversiteit binnen de geloofsgemeenschap om te kunnen gaan. Deze basiscursus behandelt een aantal belangrijke basisaspecten van de schoonheid en complexiteit van intercultureel kerk – zijn. Ook worden er praktische tips & tools aangereikt om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.