Skip to content
3 januari 2023

Wie trekt er aan jouw jasje?

Laat je inspireren door deze aanmoediging en begin het nieuwe jaar met frisse moed en een scherpe visie.

Ester: “Aan het einde van het jaar bid ik altijd voor een woord voor mijzelf voor het nieuwe jaar. Dit jaar heb ik een bijzondere Bijbeltekst ontvangen die ik graag ook met jullie wil delen…” 

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.” (Zacharia 8:23)

Er wordt veel georganiseerd en gedaan door christenen en door de kerken in Nederland. Allemaal mooie en nuttige dingen. Maar het grootste verlangen van onze hemelse Vader is, en dat moet ook onze roeping zijn, dat we de heerlijkheid van God weerspiegelen. Daarvoor moeten we elke dag in het ‘Heilige der Heilige’ binnen gaan om God te aanbidden. ‘De Vader zoekt de ware aanbidders die Hem in geest en waarheid zullen aanbidden. God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is.’ (Johannes 4:23-24)

De Vader wil dat we Hem elke dag ontmoeten en aanbidden. Hij wil dat Zijn tegenwoordigheid in ons leven zichtbaar zal zijn en dat Zijn heerlijkheid op ons zal schijnen wanneer we uitgaan naar de mensen toe. Zo wil de Vader ons zien en zo kunnen de mensen ook zien dat God met ons is. Dan zullen, wanneer wij spreken, dingen ontstaan die we nog alleen door de ogen van het geloof zien en onmogelijkheden zullen werkelijkheid worden. Wanneer wij anderen bemoedigen zullen in hun leven dingen veranderen. De Vader wil dat het in ons leven zichtbaar wordt dat wij Zijn verloste kinderen zijn en de prijs, die Jezus voor ons betaald heeft, niet tevergeefs was. 

Wanneer de mensen van allerlei volken en talen dit zullen zien, zullen ze zeggen: “Wij gaan met jullie mee, want wij hebben gehoord en wij hebben gezien dat God met jullie is. Wij kiezen ook voor deze God en wij willen bij Zijn volk horen.” 

Immanuel – God is met ons! Laten we deze blijde boodschap in het nieuwe jaar voor iedereen zichtbaar maken door ons leven zodat de mensen ook aan onze jassen kunnen trekken en zeggen: Ik ga met je mee want het is waar wat jullie verkondigen, God is echt met jullie.

Op 1 november 2022 woonden 4.673.382 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Ze vertegenwoordigen 200 nationaliteiten. Na schatting wonen ongeveer 1,3 miljoen christelijke migranten in Nederland. 34% van de bevolking in Nederland noemt zich christen. In oktober 2021 (volgens de gegevens van CBS) waren er 89.800 kerkgangers die geregeld minimaal één keer per maand naar de kerk gegaan zijn. 

Hoeveel mensen zullen in Nederland wonen die hun relatie met Jezus serieus nemen en de Vader aanbidden in waarheid en in Geest? Ik weet het niet. Maar als ons christelijk, beter gezegd geestelijk leven zo aantrekkelijk wordt voor de mensen om ons heen, dat aan elke ware aanbidder aan de jas getrokken wordt door tien mensen van volken van allerlei talen en gezegd wordt: “Wij willen ons bij u aansluiten want wij hebben gehoord en gezien dat God bij jullie is” – dan is er hoop voor Nederland. 

Bijbelstudie met anderstaligen
Ester Bruining heeft in samenwerking met ICP mooi kringmateriaal voor anderstaligen ontwikkeld. Ontdek en bestel deze materialen op onze website. ‘Ruth – Op reis door grenzen heen – Kringmateriaal voor anderstaligen over het Bijbelboek Ruth.’
Meer begrijpen over het waarom van Bijbelstudie met anderstaligen? Lees dit artikel.

Download Hoofdstuk 1 gratis en vraag meer info aan via office@icpnetwork.nl