Skip to content
1 juli 2024

Zomers geloof: Wat doe jij deze zomer?

Blog door Anne-Marie Dane

Spreuken 30:25 de mieren – sterk zijn ze niet ; maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan.

De zomer staat voor de deur. Voor sommigen is de vakantie misschien al begonnen. Anderen leggen de laatste hand aan de afronding van het seizoen en treffen alvast voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Wat ga je deze zomer doen? Ga je uitrusten? En hoe ziet dat er uit voor jou? Of heb je alweer allerlei plannen voor volgend jaar die je wil uitwerken en voorbereiden? Heb je een goed jaar gehad en ga je dankbaar terugkijken? Of was het een jaar om snel te vergeten en ga je op zoek naar manieren om… te vergeten?

In Spreuken 30 worden 4 diersoorten genoemd die ‘de kleinste’, maar ook ‘de meest wijze’ worden genoemd. Als eerste worden de mieren genoemd. Ze zijn niet sterk maar leggen in de zomer alvast een voorraad aan. De Bijbel noemt dat wijsheid. En volgens Spreuken 6:8 halen ze in de zomer voedsel binnen en leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Oogsttijd; de oogst wordt binnengehaald, meestal in de maanden juli en augustus, onze zomer.

Als we wijs zijn, gebruiken we de maanden juli en augustus om voedsel binnen te halen, zodat er een voorraad ontstaat. Hoe?

Jeremia geeft ons de gouden tip, in zijn ‘klacht’, te lezen in Jeremia 15:16.
Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten.

We kunnen Gods woorden als voedsel tot ons nemen. Dat is goed voor ons hart en lichaam, zegt de Bijbel. In Spreuken 4:20-23 lezen we:
20 Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor.
21 Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepst van je hart.
22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Hier lees je dat het niet moet blijven bij ‘aandacht hebben voor Gods woorden’. De oproep is om gehoor te geven aan zijn uitspraken. Dat betekent dat we zijn woorden opvolgen, respecteren, gehoorzamen.

Misschien is deze zomer een goed moment om Gods woorden als voedsel tot je te nemen, zodat er een voorraad ontstaat voor het volgende seizoen, maar ook om erover na te denken hoe je Zijn woorden kan opvolgen. Wat kan jij in het volgende seizoen werkelijk doen om Zijn woorden in praktijk te kunnen brengen? Moeten je prioriteiten anders worden? Moet je agenda anders ingericht worden? Heb je andere contacten hiervoor nodig? Mag je visie aangescherpt worden?

Interessante vragen, die misschien wel moeilijke antwoorden opleveren. Misschien moet je even wat dieper graven in je hart, gedachten, emoties, dromen en ervaringen. En ook hier kan Gods Woord je weer behulpzaam bij zijn. Heb. 4:12 leert ons:
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te scheiden.

Neem regelmatig de tijd om Gods Woord te laten scheiden wat gescheiden moet worden. Zodat zichtbaar wordt wat het volgende seizoen nodig heeft, wat jij zelf nodig hebt en wat de kerk van Jezus nodig heeft om te bloeien. En om een voorraad aan te leggen. Daar zit grote wijsheid in!