Skip to content

ICP EU

Europa wordt wel het moeilijkste continent genoemd voor de verkondiging van het evangelie, maar er liggen ook enorm veel kansen. Theo Visser kreeg tijdens zijn werk voor ICP Nederland contact met onder andere Duitsers, Italianen, Grieken en Zweden.

ICP Europe

Vanuit visie en vanwege vragen om hulp ontstond een Europees netwerk voor interculturele kerkplanting, ICP Europe. Het Nederlandse netwerk wordt hiermee onderdeel van een veel grotere, zelfs wereldwijde beweging, waarin we iets kunnen brengen, maar waaruit we ook veel ontvangen. Er is regelmatig contact met de netwerkleiders van de verschillende landen. Zo nu en dan worden er gezamenlijke Europese conferenties georganiseerd.

Meer weten over ICP Europe?