Skip to content

Bouwen aan een interculturele kerk

Training, persoonlijke toerusting en de een warm netwerk interculturele geloofsgemeenschappen.

Ontdek de pijlers van ICP

Equip

Trainingen voorheen toerusten van kerken en het publiceren van informatie.

Connect

Vind een interculturele kerk, vraag een spreken of ontvang begeleiding.

Plant

Ga aan de slag met kerkplanting! Ontdek hoe ICP daarbij kan ondersteunen.

Download gratis!

Tien tips om de eredienst intercultureler te maken.

Als je de uitgangspunten en tips in praktijk brengt, is de kans groot dat de eredienst intercultureler wordt. Tot eer van God. Tot bevordering van de eenheid. Tot getuigenis voor de volken.  Ervaringen van anderen

  Lees hoe anderen deze training hebben ervaren en wat zij ervan geleerd hebben.
  Ontdek wat deze training voor jou kan betekenen.

  “Fostering unity in diversity, intercultural Church Plants thrive as vibrant hub of faith, where every unique persons contributes to a beautiful tapestry of worship and community.”

  “Door eenheid in diversiteit te bevorderen, gedijen interculturele Church Plants als een levendig centrum van geloof, waar ieder uniek persoon bijdraagt aan een prachtig tapijt van aanbidding en gemeenschap.”
  Samuel Ekpo
  “ICP is een prachtige organisatie die kerken helpt om bewust te worden van onze multi-culturele samenleving en hoe dat een positief effect kan hebben op je kerk. In Johannes 17:21 zegt Jezus wanneer hij bidt: 'Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.' ICP draagt bij aan dit gebed van Jezus door alles wat ze doen om kerken te ondersteunen.”

  “ICP is a wonderful organization that helps churches to become aware of our multi-cultural society and how that can have a positive effect on your church. In John 17:21, Jesus says when he prays, “Let them all be one, Father. As you are in me, and I in you, so let them be in us, that the world may believe that you have sent me.” ICP contributes to this prayer of Jesus through everything they do to support churches.”
  Filemon Peroti

  Nieuws & Activiteiten

  We zijn een actief netwerk in heel Nederland. Hier vind je het laatste nieuws en meer inspiratie over de activiteiten die wij organiseren. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

  Steun de missie

  De uitdaging waar we voor staan is te groot voor onze kleine organisatie.

  Daarom vragen we om je hulp, zowel financieel als geestelijk. Dank voor je betrokkenheid!