Skip to content
27 mei 2020

God doet oneindig veel meer

Niet de kracht van wapenen,
niet het werk van mensenhanden, 
onze kracht is in de naam van de Heer.

Deze zinnen uit een Opwekkingslied zijn opnieuw zo waar gebleken. Ik ervoer een strijd met de duisternis, maar hoefde die niet zelf te voeren. Mijn handen vouwen en het overgeven aan de Here, dat is wat ik moest leren. Het bleek makkelijker gezegd dan gedaan, maar wat is het een kostbare les.

Onze luiddruchtige buurman trok een cirkel om zichzelf heen en sloot ons daardoor buiten. Ik leerde door Jezus’ ogen te kijken en tekende een grotere cirkel, met hem erbij in. Toen ik het besluit genomen had om hem lief te hebben omdat hij er ook bijhoort, was de strijd gestreden en had de liefde gewonnen. Twee weken later verhuisde hij.

Hij hoort uit de hemel,
Hij hoort elk gebed.

Nu zit ik te genieten in onze achtertuin. Uit het open raam klinkt opnieuw muziek, maar nu van een heel andere soort. Onze nieuwe buurman draait het nummer dat ik zelf zo vaak heb gezongen: “Vul dit huis met Uw glorie, vul dit huis met Uw glorie, vul dit huis met Uw aanwezigheid. Want alles is door U en alles is tot U. Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.”

Hij reageerde als eerste op ons Facebookbericht, studeert theologie in Ede en heeft een hart voor diversiteit. Waarschijnlijk gaat onze nieuwe buurjongen zelfs meedoen in de missie; hij wil heel graag zijn stage lopen in de huiskamer voor de buurt die we aan het opzetten zijn.

God doet wat wij vragen
God doet meer dan wij vragen
God doet veel meer dan wij vragen
God doet oneindig veel meer dan wij vragen; aan Hem alle eer (Efeze 3:20)!

Ps. Op eerste Pinksterdag 31 mei 2020 delen we iets van dit verhaal tijdens de interculturele viering die we organiseren. Hans spreekt, Roos danst en Carolien zingt.