Samenwerkingsconvenant PKN & ICP

blogpost_pknsamenwerkingsconvenant

Utrecht – De Protestantse Kerk in Nederland en International Church Plants (ICP) hebben vandaag in Utrecht een samenwerkingsconvenant ondertekend. De Protestantse Kerk en ICP werken samen bij de coaching en begeleiding van pioniersplekken.

De Protestantse Kerk heeft het streven de komende jaren honderd pioniersplekken te realiseren. Inmiddels zijn er tien van start gegaan. Pioniersplekken zijn experimentele geloofsgemeenschappen, gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een kerk. Hans van Ark, programmamanager Missionair Werk bij de Protestantse Kerk, is blij met de ondertekening van het convenant: “In Nederland heeft ongeveer een derde van onze bevolking een allochtone achtergrond. Daarom willen we als Protestantse Kerk heel graag dat er komende jaren pioniersplekken ontstaan die verschillende culturen bij elkaar brengen. Op dat vlak heeft ICP veel expertise en enthousiasme in huis en daar leren we graag van.”

Theo Visser, directeur bij ICP, verheugt zich over de samenwerking: “Ik ben blij dat wij ons als jonge missionaire beweging kunnen verbinden aan een kerk met zo’n eeuwenoude traditie. Want het is ontzettend belangrijk dat jonge kerkplanten verbonden zijn aan wat God al eeuwenlang in Nederland heeft gedaan. Daarnaast zie ik veel potentie als we onze krachten bundelen vanuit het besef dat we samen verlangen dat meer mensen de kracht van het evangelie ontdekken.”

Posted in: