Wat is ICP

ICP staat voor International Church Plants

ICP is een netwerk dat interculturele gemeentestichting ondersteunt vanuit het verlangen dat verschillende culturen in Nederland, en via hen in de thuislanden het woord van God mogen ontvangen. We geloven dat het stichten van nieuwe gemeenten Bijbels bezien een goede weg is om mensen gepassioneerde volgelingen van Jezus te zien worden. Daarom wil ICP bestaande kerken motiveren en toerusten om interculturele dochtergemeenten te planten.

ICP heeft een sterk missionaire en interculturele focus. Genade is de kern van waaruit ICP haar werk doet. Wij combineren gezonde en stevige theologie met een grote openheid voor alles wat de Geest van God in de wereldwijde gemeente van Jezus bewerkt. Wij accepteren de theologische eigenheid van de projecten die we ondersteunen.

Klik hier voor het beleidsplan van ICP