Visie
Advancing the Kingdom by equipping churches to plant intercultural communities!

Missie
ICP is niet zelf eigenaar van nieuwe kerkplantingen en plant niet zelf kerken, maar helpt kerken en pioniers om dit zelf te doen. Wij vormen een netwerk, een beweging van al die kerken dwars door allerlei denominaties heen, om toe te rusten, te coachen en waar mogelijk de bestaande kerk te dienen, van haar te leren en te ontvangen.
We willen gemeenten en mensen motiveren om, waar mogelijk, nieuwe interculturele (dochter)gemeenten te planten. We verlangen naar het ontstaan van warme gemeenschappen waarbinnen allerlei mensen door Gods Geest omgevormd worden tot volgelingen van Jezus, waardoor het Koninkrijk van God op allerlei verschillende plekken gediend wordt.
Niet alleen in Nederland maar ook breder in Europa en daarbuiten willen we interculturele kerken helpen planten. De eerste contacten zijn daartoe gelegd.
ICP is aanspreekbaar op de New City Catechism (www.newcitycatechism.com).

Strategie
ICP verwezenlijkt haar missie door:

  • Nieuwe interculturele kerkplantingen te initiëren;
  • Bestaande interculturele kerkplantingen te versterken;
  • Kerkplanters te scouten, trainen en te begeleiden;
  • Kerkplanting op de agenda van de kerk te plaatsen;
  • Een stevige organisatie te bouwen die visionair en proactief faciliteert.