Netwerken

Onze visie is om niet alles zelf te doen en het wiel opnieuw uit te vinden. We willen graag samen werken met anderen om met elkaar sterker te staan. We zijn voortdurend in gesprek met organisaties en netwerken die zich richten op kerkplanting en missionair kerk zijn. Samen staan we sterker dan alleen.

Op dit moment hebben we samenwerkingsverbanden met: