Steun ons werk door donatie!

Ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij (Romeinen 15:30).

ICP is officieel aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor het financieel overzicht van baten en lasten over 2013 en 2014 klik dan hier

Donatie kan op verschillende manieren:

ICP heeft geen betaalde krachten in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers en mensen die geheel of gedeeltelijk van een vriendenkring leven.

ICP heeft steun van buitenaf nodig. Heeft u een warm hart voor de verspreiding van het Evangelie? Verlangt u ernaar dat alle volken, ook binnen de grenzen van Nederland, Gods Woord horen en Hem persoonlijk leren kennen? U kunt daarbij betrokken zijn! Heel concreet: met uw gebed, uw tijd en inzet, maar ook… met uw geld.

Bij voorbaat dank voor uw hulp!!

Overboeking

Uiteraard kan je zelf je bijdrage storten op IBAN NL06 INGB 0004 8136 34 ten name van ICP, Rotterdam.

Online geven

Snel en eenvoudig zelf een bedrag bepalen en betalen via iDeal. Onderaan deze pagina vindt u deze mogelijkheid.

Structureel geven

Natuurlijk zijn we ontzettend blij met eenmalige giften. Toch willen we u vragen in overweging te nemen om ons op regelmatige basis te ondersteunen, bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of jaarlijks via een automatische overschrijving de bank. Met deze vorm van steun zijn we enorm geholpen.

[product_page id=”48″][/product_page]