Zelf een kerk planten?

Denken jullie erover om een interculturele (dochter)gemeente te planten? 

Een kerk waarin mensen uit allerlei landen en culturen samen God aanbidden? Waar verscheidenheid geen scheiding betekent en eenheid in Jezus Christus de basis vormt? Wat een geweldig initiatief! Wij staan graag voor je klaar om je hierbij op weg te helpen!

Onze uitgangspunten hierbij zijn dat indien mogelijk:
1 de verantwoording voor het project bij de kerk en/of initiatiefnemers en kartrekkers in de steden ligt.
2 nieuwe projecten beginnen vanuit bestaande kerken of hier binnen afzienbare tijd aansluiting bij zoeken.

Neem gerust contact met ons op als je hulp kunt gebruiken bij het vinden van de juiste mensen of het vergroten van het draagvlak binnen de kerken