Waarom partner worden?

Partner worden van ICP biedt vele voordelen. De kennis en ervaring die wij opgedaan hebben op het gebied van interculturele kerkplanting, delen wij graag met jou!

Wat dit concreet betekent?

Partners van ICP:

  • Krijgen toegang tot de kennisbank
  • Mogen deelnemen aan diverse trainingen
  • Ontvangen persoonlijke coaching
  • Zijn welkom op de ontmoetingsdagen voor kerkplanters om te sparren met andere interculturele kerkplanters
  • Kunnen voor hulp terecht bij het Landelijk Toerustingsteam (voor ondersteuning op het gebied van pastoraat, discipelschap, kringwerk etc.)

Om je een voorbeeld te geven van wat de kennisbank bevat, geven we graag een voorproefje weg! Wij hebben het kerkplantingsproces opgedeeld in 5 fasen. De documenten die voor fase 1 van belang zijn, vind je hier.

Neem contact op