Door de Heilige Geest is het geloof naar m’n hart gezakt

blogpost_doordeheilligegeest
Fred van der Kooij verkoopt z’n huis voor kerkplanting

“Voor ongelovige mensen op de Alphacursus is de Heilige Geest iets vaags of iets engs. Gelovigen weten er ook vaak weinig van omdat het sterk onderbelicht is in kerken. Het is het thema waar het meest naar gevraagd wordt – samen met de vraag over het lijden in deze wereld,” vertelt Fred van der Kooij, werkzaam in het leiderschapsteam van de nieuwe Rotterdamse gemeente Leef!. Vanuit de Alphacursus – via Rotterdam United – werkt hij bij Leef! en dat heeft hem geestelijk sterk gevormd.

Missional communities

“Sinds september 2012 zit ik in het kernteam van Leef! en daar zit ik op m’n plek. Ik heb een voorliefde voor Rotterdam en als ik m’n steentje kan bijdragen voor het evangelie, is m’n interesse gewekt.” Leef! legt veel nadruk bij missional communities, hetgeen volgens Fred hard nodig is. “Er is veel onbekendheid over het evangelie en mensen hebben een verkeerd beeld over bestaande kerken. Dat komt omdat ze er vaak nooit geweest zijn.”

“Wie gaat er zomaar een kerk binnen? De drempel is hoog. De gemeenschappen zijn vaak naar binnen gericht.” De onwetendheid wil Leef! graag verbreken. “De onwetendheid, dat mensen niet weten dat God de belangrijkste behoefte in hun leven kan invullen, moet weg gaan. Vooral omdat zoveel mensen in Rotterdam leegte ervaren en daarom psychisch en maatschappelijk in de problemen komen.”

Drang naar geld

Van der Kooij, ondernemer in bouwmanagement, werkt nauw samen met kerkplanter Theo Visser bij dit project. Hij heeft via de Aphacursus ontdekt dat het geloof kan voorzien in praktische problemen. “Het evangelie kan toekomstperspectief aan mensen terug geven. Vaak is dat het gevolg van wat God doet. God geeft mensen in de eerste plaats liefde, rust en vrede in hun hart. Dat is het belangrijkst bij Leef!. Vervolgens zetten we ons in om mensen maatschappelijk en sociaal de weg te wijzen in de maatschappij.”

“Dat is heel praktisch. We leren mensen zelfs om hun huis op te ruimen. Ook hulp bij het vinden van een baan of helpen bij een verbeterde relaties is belangrijk.” Het laatste geldt niet alleen voor de onderklasse. “Juist mensen die 24 uur per dag bezig zijn met hun carrière en veel geld hebben, stranden. Ze komen tot de ontdekking dat hun drang om geld te maken geen geluk geeft. Daarnaast zien ze de relationele consequenties. Het geeft verwijdering in families of ze hebben geen verbinding met kinderen omdat die grote delen van de week op de kinderopvang geplaatst zijn.”

Lamp

Het geloof bewaart mensen hier sneller voor, meent Fred. “Je kunt als christen ook wel vastlopen, maar Jezus geeft wel veel houvast. Je kunt niet elke dag op de toppen van de berg lopen, maar zeker iets hebben om op terug te vallen.” Dit wilde Fred graag bekend maken aan ongelovigen en hij ging daarom alfacursussen leiden. “Dat is vaak ontspannen en gezellig en je hebt veel verschillende mensen die komen eten en praten over het geloof. Je geeft als leider een beetje sturing, maar je ziet vooral dat God ook stuurt. Hij opent harten en brengt kennis.”

“Je moet alleen de woorden spreken die de Heilige Geest je in geeft”, heeft hij via de Alfacursus geleerd. Het heeft veel veranderd. “De Heilige Geest is het minst belichte punt in de kerk. Mensen buiten de kerk hebben hier veel vragen over. Ik visualiseer het met een lamp. Een lamp moet aangesloten zijn op de stroomvoorziening, anders gaat-ie niet branden. Je kunt van alles weten over de lamp, maar als die niet brandt, krijgt het geen aandacht en denk je er nauwelijks aan. Zo moeten we allemaal aangesloten zijn op de Heilige Geest.”

“De onzichtbaarheid van de Heilige Geest heb ik zelf als gebrek ervaren in m’n christelijke opvoeding. In mijn kerk werd er nooit over gesproken en daardoor werd het vooral verstandelijk. Sinds ik de Heilige Geest een belangrijke plaats heb gegeven is het geloof van m’n verstand naar mijn hart gezakt. En dat is een ingrijpende verandering.”

Glühwein

Mensen die actiever willen zijn in hun buurt, geeft Van der Kooij enkele tips. “Laat mensen in jouw leven kijken, laat hen zien hoe jij leeft en wees transparant. Zorg dat ze zich aangetrokken voelen of iets herkennen.” Om dit optimaal te kunnen doen, is het belangrijk om dicht bij de doelgroep te wonen. “Dat was voor mij moeilijk de laatste jaren omdat ik in Nieuwerkerk aan de IJssel woon. We hebben om die reden ons huis te koop gezet.”

“Als je je huis wilt openstellen, is het niet goed om een half uur te moeten reizen. Dat werkt niet.” De ‘buurt’ neemt een belangrijke plaats in bij Leef!. “We hebben drie themaspeerpunten: boven, binnen en buiten. Boven is de relatie met God. Binnen is de relatie met elkaar. De gezelligheid en buiten is gericht op de buurt.”

“Een voorbeeld van een buurtproject is dat we een kerstboom hebben geplaatst in de wijk en mensen konden die versieren en optuigen. Ze kregen daar chocolademelk of glühwein bij en dat maakte het tot een gezellig geheel. De volgende keer helpen we iemand met huisvestingsproblemen of geven we hen andere praktische hulp. Op deze manier ontstaan er vanuit de Leef!community mooie contacten die opening geven tot het delen van het evangelie.”

CIP.nl schrijft regelmatig over Leef! Rotterda. Wilt u nu al meer over het werk van Leef! Rotterdam weten? Mail Theo Visser via t.visser@icpnetwork.nl. Wanneer u de kerkplant financieel wilt steunen dan kan dit via rek. 1774.05.236.