• We zien dat Gods Geest mensen aanzet om als volgeling te leren luisteren naar Zijn stem en in beweging zet!

    We zien dat daardoor inmiddels meer dan 30 interculturele kerken zich bij ICP hebben aangesloten, waar mensen de weg naar Jezus vinden!

    We zien dat de veelkleurigheid van de samenleving volop functioneert in deze nieuwe kerkplantingen. Daardoor komt dit onderwerp steeds breder op de agenda van de kerk van Nederland!

    We zien dat ICP de komende jaren steeds meer kerkplanters en hun teams begeleidt en faciliteert. Zo groeit een vernieuwende interkerkelijke beweging, waar mensen ui t verschillende landen, culturen, taalgebieden en met verschillende sociale afkomst worden bereikt met het evangelie!

    (Hans en Carolien Euser, netwerkleiders ICP Nederland)